กุมารเวชศาสตร์หัวใจ พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 13:36 น.

 

โรคปัญหาหัวใจพิการแต่กำเนิดและโรคหัวใจในเด็กปัจจุบันเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้บริการผู้ป่วยเด็กซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจ โดยมีศักยภาพในการรักษาสูงและมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  ได้แก่ การสวนหัวใจ การทำหัตถการผ่านทางการสวนหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด การจ็ระบบวงจรไฟฟ้าในเด็ก และการใช้ยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงน้อย