Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ECG Workshop 2018
There are no translations available.

หน่วยสรีระไฟฟ้าหัวใจ สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Workshop) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ รวมทั้งเทคนิคในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาอายุรศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯควรมีพื้นฐานในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาก่อนลงทะเบียนออนไลน์ : คลิกที่นี่ หรือ QR Code
ดูโปรแกรม : คลิกที่นี่
Home บริการและความชำนาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
กุมารเวชศาสตร์หัวใจ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 13:36 น.

 

โรคปัญหาหัวใจพิการแต่กำเนิดและโรคหัวใจในเด็กปัจจุบันเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้บริการผู้ป่วยเด็กซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจ โดยมีศักยภาพในการรักษาสูงและมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  ได้แก่ การสวนหัวใจ การทำหัตถการผ่านทางการสวนหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด การจ็ระบบวงจรไฟฟ้าในเด็ก และการใช้ยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงน้อย

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6654314

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ