วิสัญญีด้านหัวใจและทรวงอก พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 13:31 น.

การดมยาสลบผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและทรวงอกนั้น ต้องได้รับการดูและและประเมินผู้ป่วยโดยละเอียด เพื่อให้การผ่าตัดได้ผลดี ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกอบไปด้วยคณาจารย์วิสัญญีแพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ยาสลบ สารน้ำ และ รักษาผู้ป่วยในช่วงผ่าตัดและหลังผ่าตัด