Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home บริการและความชำนาญพิเศษ อายุรศาสตร์หัวใจ การตรวจภาวะเป็นลมด้วยเตียงปรับระดับ
การตรวจภาวะเป็นลมด้วยเตียงปรับระดับ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 15:32 น.

เป็นการทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติ ด้วยการปรับระดับเตียงในห้องที่มีแสงสว่างเล็กน้อย และ มีความเงียบ การปรับระดับเตียงให้อยู่ในแนวดิ่งจะสามารถกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติได้และสามารถชักนำให้เกิดอาการเป็นลมได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นลมจากระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมผิดปกติ 

การนัดตรวจ :

1. ท่านจะต้องได้รับการสั่งตรวจโดยแพทย์ก่อนรับนัดการตรวจ

2. การรับนัดการตรวจ (กำหนดวันนัด และ ออกใบนัด) สามารถทำได้สองวิธีคือ

2.1 เดินมารับการนัดและใบนัดด้วยตนเอง

ตึกจุมภฎพงษ์บริพัตร ชั้น 3 เวลาทำการ

วันทำการ วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.

นอก เวลาราชการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. (เปิดรับนัดเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการรับการตรวจนอกเวลาราชการเท่านั้น)

2.2  โทรมาทำนัด หลังจากได้รับใบสั่งการตรวจจากแพทย์แล้ว   หมายเลข

โทรศัพท์  662-564184 ต่อ 110 หรือ 662-564695

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 12689466