Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์การแพทย์ตติยภูมิให้บริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและ หลอดเลือดแบบครบวงจร โดยคณาจารย์แพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาต่างๆซึ่งประกอบด้วย  สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์หัวใจ  สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก  สาขารังสีวิทยาการตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ และ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ  ศูนย์โรคหัวใจมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วย การวิจัย และ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและสังคม

การป้องกันโรคหัวใจ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 15:36 น.

การป้องกันการเกิดโรคหัวใจมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรักษาโรคหัวใจที่ทันสมัย ศูน์โรคหัวใจได้ให้ความสำคัญในการให้คำแนะนำการป้องกันโรคหัวใจ ได้แก่ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การเลิกบุหรี่ การรับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลต่ำ อาหารสุขภาพ การผ่อนคลาย การฝึกจี้กง และ โยคะ

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมแนะนำสุขภาพการป้องกันโรคหัวใจให้กับประชาชน เช่น งานวันหัวใจโลก เป็นต้น

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8277850

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ