Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รพ.จุฬาฯ ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว
There are no translations available.

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชูความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล พร้อมขยายองค์ความรู้สู่โรงพยาบาลทั่วไทย

วันนี้ (24 พ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 70-80%ทั้งยังพบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 45 ปี พร้อมเดินหน้าตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันให้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวภายในโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศไทย ด้วยโครงการ “Heart Connect” จัดอบรมองค์ความรู้สำหรับการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ จากผลกระทบของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วโรคความดันโลหิตสูง และ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวของคนไทยในช่วงวัยสูงอายุ รวมถึงวัยทำงานที่มักพบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ จนอาจละเลยการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดสูง ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทั้งสิ้น โดยคาดว่าจำนวน 1 ใน 5ของประชากรไทยจะมีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแฝงอยู่ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนกว่า 50%มักจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี ภายหลังจากตรวจพบอาการภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 1 ใน 4 ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำท่วมปอดภายใน 30 วันแรกหลังออกจากโรงพยาบาล และประมาณ 50% ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 6 เดือน

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ หัวหน้าคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และ หัวหน้าอนุสาขาวิชาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวในสังคม จึงได้จัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic)ขึ้นในปี 2555 โดยมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะล้มเหลวให้แก่ผู้ป่วยด้วย 5-6ขั้นตอนการตรวจเช็คผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของคลินิกฯ ดังนี้

Home บริการและความชำนาญพิเศษ อายุรศาสตร์หัวใจ การตรวจสรีระไฟฟ้าหัวใจและการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร
การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยใช้สายสวนและการจี้ไฟฟ้าหัวใจ และการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 13:40 น.

การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยใช้สายสวนและการจี้ไฟฟ้าหัวใจ

ผู้ป่วยซึ่งมีกระแสไฟฟ้าเต้นผิดจังหวะบางประเภท สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการจี้วงจรไฟฟ้าหัวใจ ทำให้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนคุณสมบัติและหยุดการเต้นผิดจังหวะได้ การรักษาดังกล่าวสามารถทำได้โดยการสวนสายสวนไปยังหลอดเลือดดำที่ขาเพื่อเข้าไปยังหัวใจห้องขวาและหาตำแหน่งผิดปกติของระบบกระแสไฟฟ้า และ จึ้ด้วยไฟฟ้าในตำแหน่งที่ผิดปกติ การรักษาดังกล่าวไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายในวันรุ่งขึ้นหากไม่มีผลแทรกซ้อน

 

 

 

ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร 

ผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นช้าและมีอาการจากหัวใจเต้นช้า ควรได้รับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร หรือเครื่อง pacemaker ซึ่งทำในห้องปฏิบัติการการจี้ไฟฟ้าหัวใจ ตึกสก ชั้น 4 โดย แพทย์จะทำการใส่เครื่องซึ่งมีขนาดประมาณ เหรียญ 5 บาทจำนวนสองเหรียญ ฝังไว้บริเวณผนังหน้าอก (ส่วนมากมักเป็นด้านซ้าย) เครื่องดังกล่าวมีสายต่อถึงห้องหัวใจขวา ซึ่งเครื่องจะเป็นตัวควบคุมการทำงานของหัวใจห้องขวานี้ หัตถการดังกล่าวสามารถทำได้โดยฉีดยาชาเท่านั้น ไม่ต้องใช้ยาสลบ

ข้อควรปฏิบัติหลังใส่เครือ่ง Pacemaker กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaidoctor.org/download_count.php?id=77

 

 

ห้องปฏิบัติการการจี้ไฟฟ้าหัวใจ ของศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งอยู่ ณ ตึก ภูมิสิริ ชั้น 4 เวลาให้บริการ 7.30-16.30 วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9629161

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ