Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Heart Failure and Transplant ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ
There are no translations available.

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องประมาณ 50% จะเสียชีวิตภายใน  5 ปี  ปรัชญาการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เหนื่อย และ มีอายุยืนยาว การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้โดย การรักษาด้วยยา ซึ่งประมาณ 80% สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรลุปรัชญาในการรักษาดังกล่าวข้างต้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล อาจพิจารณาการรักษาในขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การฝังเครื่องให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กัน (Cardiac re synchronization therapy defibrillator (CRT-D)) หรือ เครื่องพยุงหัวใจ (หัวใจเทียมโลหะ) หรือ Ventricular assist device (VAD) หรือ การปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart Transplantation)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

 

การตรวจคลืนเสียงสะท้อนหัวใจผ่านทางหน้าอก PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 14:36 น.

การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจคืออะไร เป็นการตรวจโดยใช้อุปกรณ์ที่ให้กำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง หรือที่เรียกว่าอัลตร้าซาวด์ ส่งผ่านผนังหน้าอกไปสู่หัวใจ แล้วตัวสะท้อนคลื่นเสียงความถี่สูงนั้นกลับมาสู่เครื่องตรวจและประมวลผลออกมาเป็นภาพทางกายภาพและการทำงานของหัวใจ ณ เวลาที่ทำการตรวจนั้นๆ

ขั้นตอนการตรวจ ผู้ป่วยต้องเปลี่ยนเสื้อของโรงพยาบาล สำหรับผู้หญิงต้องถอดเสื้อชั้นในก่อน จากนั้นจะมีการติดแผ่นนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผนังหน้าอก หรือตัวหนีบที่แขนและขา 2 ข้าง เพื่อนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผู้ป่วยนอนตะแคงเอาด้านซ้ายลง ยกแขนซ้ายสูงวางพาดไว้ที่หมอน แจ้งแพทย์ทราบถ้ามี อาการผิดปกติขณะได้รับการตรวจ (ไม่ต้องงดอาหารก่อนมาตรวจ)

 

ผู้ป่วยรายใดควรได้รับตรวจ/หัตถการ/รักษา ด้วยวิธีนี้: เมื่อสงสัยว่ามีภาวะการทำงานของหัวใจผิดปกติ

ข้อห้ามและข้อระวัง: ไม่มี

ข้อปฏิบัติตัวหลังจากที่ทำหัตถการ : ปฏิบัติตัวได้ตามปกติ

การให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาฯ:

วันและเวลาทำการ

  • ในเวลาราชการ    จันทร์-ศุกร์             08.00-12.00      ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • นอกเวลาราชการ  จันทร์-ศุกร์             16.00-20.00      ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เสาร์-อาทิตย์           08.00-12.00    ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่

  • ผู้ป่วยนอก                                        ตึกภปร. ชั้น 13
  • ผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนัด                         ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 4 

โทรศัพท์ 02-2564695

ราคาการตรวจ (ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ ไม่รวมเงื่อนไข อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โปรดสอบถามราคาปัจจุบันอีกครั้ง)

  • 2,000 บาท ในเวลาราชการ
  • 2,800 บาท นอกเวลาราชการ

 

เบิกได้หรือไม่

  • ในเวลาราชการ     เบิกได้เต็มตามสิทธิ์ข้าราชการ
  • นอกเวลาราชการ   เบิกราชการได้ 2,000 บาท (ส่วนเกินที่ต้องจ่ายเอง 800 บาท)

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 10143308

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ