Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home บริการและความชำนาญพิเศษ อายุรศาสตร์หัวใจ การตรวจการอุดตันของหลอดเลือดขาส่วนปลาย
การตรวจการอุดตันของหลอดเลือดส่วนปลายของขา (Ankle Brachial Index) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 15:34 น.

เป็นการตรวจความดันของแขนและขาเพื่อคำนวณดัชนีชี้วัดการอุดตันของหลอดเลือดแดงของขา    โดยใช้อุปกรณ์คล้ายกับที่พันเครื่องวัดความดัน พันรอบแขน 2 แขน และ ขา 2 ขา

การนัดตรวจ :

1. ท่านจะต้องได้รับการสั่งตรวจโดยแพทย์ก่อนรับนัดการตรวจ

2. รับบัตรนัดที่ภูมิสิริชั้น 4 ห้อง noninvasive

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14154314