การตัดกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดดำ พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 14:22 น.

การตัดกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยาผ่านทางสายสวนหลอดเลือดดำ (ไบ-ออบ-ซี่) ทำในผู้ป่วยที่ต้องการการวินิจฉัยโรคเพิ่มเติมเช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจจากยาเคมีบำบัด หรือโรคทางระบบอื่นซึ่งมาแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อหัวใจ และ ทำในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายหัวใจเพื่อดูภาวะการปฏิเสธของเนื้อเยื่อ (rejection)

การตัดกล้ามเนื้อหัวใจสามารถทำได้โดยใส่สายสวนหัวใจเข้าทางเส้นเลือดดำบริเวณขาหนึบ หรือ เส้นเลือดดำบริเวณลำคอด้านขวา ซึ่งสายสวนดังกล่าวจะผ่านเข้าไปยังหัวใจห้องขวาล่างและสามารถใส่สายสวนอีกอันหนึ่งซึ่งมีกรรไกรเล็กที่ปลายเพื่องับชิ้นเนื้อขนาดประมาณ 1 มล. ประมาณ 4-6 ชิ้น มาตรวจต่อทางพยาธิวิทยา

หลังการตัดกล้ามเนื้อหัวใจทางสายสวนหลอดเลือดดำนั้นผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน 4-6 ชั่วโมงหากไม่มีผลแทรกซ้อน