Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ECG Workshop 2018
There are no translations available.

หน่วยสรีระไฟฟ้าหัวใจ สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Workshop) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ รวมทั้งเทคนิคในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาอายุรศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯควรมีพื้นฐานในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาก่อนลงทะเบียนออนไลน์ : คลิกที่นี่ หรือ QR Code
ดูโปรแกรม : คลิกที่นี่
Home บริการและความชำนาญพิเศษ
การตรวจภาพหัวใจโดยใช้สารกัมมันตภาพรังสี (มิ-บี้) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 15:23 น.

การตรวจมิบี้แสกน

การตรวจหัวใจด้วยสารกัมมันตภาพรังสีนั้นเพื่อหาว่ามีการขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจหรือไม่ และที่ตำแหน่งใด

ผู้ป่วยจะได้รับการฉีดสารกัมมัตภาพรังสี (MIBI) และเก็บภาพโดยเครื่องแสกนเนอร์ ขณะพักและขณะออกกำลังกาย

ในกรณ๊ที่ผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้ แพทย์จะให้ยาเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจและชักนำให้เกิดภาวะการขาดเลือด

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

  • งดน้ำงดอาหารอย่างนอ้ย 4 ชั่วโมงก่อนตรวจ
  • หยุดรับประทานยา theophyllline อย่างน้อย 48 ชั่วโมง
  • งดรับประทานอาหารซึ่งมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ชา กาแฟ โกโก้ ชอคโกแลต อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9641814

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ