Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home บริการและความชำนาญพิเศษ
การตรวจภาพหัวใจโดยใช้สารกัมมันตภาพรังสี (มิ-บี้) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 15:23 น.

การตรวจมิบี้แสกน

การตรวจหัวใจด้วยสารกัมมันตภาพรังสีนั้นเพื่อหาว่ามีการขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจหรือไม่ และที่ตำแหน่งใด

ผู้ป่วยจะได้รับการฉีดสารกัมมัตภาพรังสี (MIBI) และเก็บภาพโดยเครื่องแสกนเนอร์ ขณะพักและขณะออกกำลังกาย

ในกรณ๊ที่ผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้ แพทย์จะให้ยาเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจและชักนำให้เกิดภาวะการขาดเลือด

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

  • งดน้ำงดอาหารอย่างนอ้ย 4 ชั่วโมงก่อนตรวจ
  • หยุดรับประทานยา theophyllline อย่างน้อย 48 ชั่วโมง
  • งดรับประทานอาหารซึ่งมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ชา กาแฟ โกโก้ ชอคโกแลต อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 13632835