Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

C-HF 2017
There are no translations available.

 

 

About C-HF 2017

Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF 2017) เป็นงานประชุมวิชาการ ซึ่งมุ้งเน้นให้ความรู้  Update เกี่ยวกับ Heart Failure ตั้งแต่ Basic Knowledge หรือ Common Problems and Pitfalls จนถึง Challenging หรือ Advanced Heart Failure โดยเน้น Practical Points ที่ช่วยในการดูแลผู้ป่วย Heart Failure ตั้งแต่ผู้ป่วยระดับความรุนแรงน้อยจนถึงมาก

 

 

 

 

 

อนึ่งปีนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องจากปี 2016 ซึ่งในปี 2016 นั้น  จัดร่วมกับ Prince Mahidol Award Youth Program Conference ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Randall Staring ร่วมเป็นวิทยากรและผู้อภิปรายผู้ป่วย เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้เสียงตอบรับของการประชุม ดีมาก ปีนี้จึงจัดต่อเนื่องเป็นครั้ง (ปี) ที่ 2 โดยใช้ชื่อว่า 2017 Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF 2017)

C-HF 2017 Highlights

ได้รับเกียรติจาก Ass Prof.

Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology (Board Certified, Primary Specialty)

Cardiovascular Disease (Board Certified, Primary Specialty)
Internal Medicine (Board Certified)

จาก New York-Presbyterian Hospital, Columbia University, USA ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง Top 1-3 ของอเมริกาในการดูแลผู้ป่วย Heart failure ,mechanical support devices , และ heart transplant บรรยาย Lecture ใน Plenary Session และ symposium

หัวข้อของการประชุมครั้งนี้ครอบคลุมเรื่อง highlight ดังต่อไปนี้

 • Update New Guidelines in Heart Failure
 • Managing Atrial Fibrillation and Heart Failure
 • Update New Drugs in Heart Failure 2017
 • Update CIED (Cardiac Implantable Electronic Device) in Heart Failure
 • Setting up Heart Failure Clinic : A Successful Recipe
 • Multidisciplinary Care in Heart Failure
 • Decision Making in Critical Cases in Heart Failure
 • Inotrope Therapy
 • Mechanical Circulatory Support in Heart Failure: IABP, ECMO, VAD 
 • Heart Transplantation 2017
 • Diuretics and Aquaretics Therapy
 • When Kidney is not Friendly in Treating Heart Failure (Cardiorenal Syndrome)
 • Severe MR and Heart Failure
 • Cardiomyopathies: LVNC, Cardio-oncology, Stem Cell
 • Case-based Learning with the Experts

Win the Prize and Getting Free Registration/ Travel Grants

ในปีนี้เปิดโอกาสให้ Participant (ผู้ลงทะเบียน) ได้ร่วมสนุก ชิงรางวัล และ ได้ลงทะเบียนฟรี หรือได้ค่าสนับสนุนที่พักและการเดินทาง

 • Session “Heart Strong” The Heart Failure Excellence โดยนำเสนอ Model ของ Heart Failure Clinic หรือ Heart Failure Care ในแต่ละโรงพยาบาล ผู้นำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
 • Speed Dating with Heart Failure Experts เป็นการพบปะซักถามในบรรยากาศ relax ระหว่าง คณะวิทยากร หรือ Heart Failure Expert แต่ละโต๊ะ/Station หมุนวนทุก 7 นาที โดยมีเสียงกริ่ง (เหมือน lab กริ๊ง) - Beverage and Snack Provided (กรุณาลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก main program จำนวนจำกัด)  ภาพตัวอย่างบรรยากาศ Speed dating with Expert: Click Here

Course Information:

กรุณาคลิ๊ก icons ข้างล่าง เพื่อดูรายละเอียดของการประชุม

 

 

 

 

Contact:

จินดารัตน์ ซาวคำ Phone: 02-256-5371 หรือ 090-317-7157  Email อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การรับบริการผู้ป่วยนอก PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 13:41 น.

ในเวลาราชการ

สถานที่

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ: ตึก ภปร ชั้น 1 อังคารบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก: ตึก ภปร ชั้น 6 วันอังคาร 9.00-12.00 น.  วันพฤหัส 10.00-12.00 น.

กุมารเวชศาสตร์หัวใจ: ตึก ภปร ชั้น 9 วันพุธ, ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.chulalongkornhospital.go.th/chulahospital/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=44

 

การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล

ผู้ป่วยใหม่    
ที่มารับการตรวจครั้งแรก  ให้นำบัตรประชาชน หรือ  บัตรข้าราชการ 

ผู้ป่วยเก่า
ที่เคยมาตรวจแล้วให้นำบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาด้วยทุกครั้ง

ผู้ป่วยที่มีบัตรต่างๆ
เช่น บัตรสุขภาพ, บัตรประกันสังคม,บัตรทหารผ่านศึก,หรือบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโปรดนำมาด้วยทุกครั้ง

ผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออาการหนัก
เช่น ได้รับอุบัติเหตุ หรืออาการหนักมาก เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ตรงไปยังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตึกจุฬาภรณ์ แล้วจึงติดต่อเรื่องบัตร

*** สำหรับผู้ป่วยซึ่งเคยได้รับการตรวจจากสถาบัน โรงพยาบาล หรือคลินิก อื่นมาก่อน ให้นำสิ่งตอไปนี้มา พบแพทย์ด้วยได้แก่

·     ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแพทย์ผู้ส่งตัวท่านมารักษาต่อ

·     ใบส่งตัว (ในกรณีที่ส่งตัวมารักษาต่อ) ที่ยังไม่หมดอายุ

·     ฟิล์ม หรือ ซีดีภาพถ่ายทางรังสี (เอกซเรย์)  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ท่านได้รับการรักษามาก่อน (ในกรณีที่เคยทำมาก่อน)หากท่านได้ทำการสวนหัวใจ การขยายหลอดเลือดหัวใจ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจ คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ มาก่อน กรุณาขอซีดี หรือดีวีดี หรือ ฟิล์ม จากสถานพยาบาลที่ท่านได้รับการรักษามาก่อน (หากเป็นไปได้)  เพื่อแพทย์ศูนย์โรคหัวใจของเราจะได้ไม่ต้องตรวจซ้ำหากได้ทำมาครบถ้วนแล้ว สำหรับรายงานผลทางกระดาษนั้นบางครั้งไม่สามารถให้รายละเอียดได้ครบถ้วน จึงขอความกรุณานำ ซีดี วีดีโอ หรือ ดีวีดี

·     ชื่อยาและวิธีการรับประทาน (กรุณานำซองยาที่มีชื่อยามาด้วยทุกครั้ง เนื่องจากการนำเม็ดยามาอย่างเดียวนั้นไม่สามารถบอกชื่อยาได้ 100%

 

เวลาให้บริการ

ผู้ป่วยนอก
เปิดบริการ        วันจันทร์ - วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  8.00 - 16.00 น.
หากไม่มีใบนัด     ให้ยื่นบัตรตรวจโรคทั่วไป ตั้งแต่เวลา 7.00 - 11.00
เปิดให้รับบัตรคิว หน้าตึก ภปร ตั้งแต่เวลา  05.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทร. 0-2256-5487


ผู้ป่วยใน
การเข้าเยี่ยมผู้ป่วย
วันจันทร์ - วันศุกร์     ตั้งแต่เวลา  12.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์   ตั้งแต่เวลา   10.00- 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์     ตั้งแต่เวลา   10.00- 20.00 น.


ผู้ป่วยฉุกเฉิน
เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน โทร. 0-2256-4214

ผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ - ศุกร์          ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.00 น. 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์    ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น


ผู้ป่วยที่ประสงค์จะตรวจรักษานอกเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-2565193-4, 0-2256-5166, 0-2256-5175

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.chulalongkornhospital.go.th/chulahospital/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=44

ข้อมูลการให้บริการ

การตรวจรักษาผู้ป่วยแบ่งออกเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปและคลินิกเฉพาะโรคโดย แพทย์ผู้ชำนาญทุกสาขา การตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในด้านการป้องกันโรค โรงพยาบาลได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพอนามัย การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้คำแนะนำความรู้สุขภาพอนามัย การใช้ยา การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและคำแนะนำเรื่องโรคต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพตามระบบ HA (Hospital Accreditation) ที่โรงพยาบาลนำเข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

การให้บริการของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น

นอกจากนี้ยังมีการหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริการ ได้แก่


คลินิกทั่วไป 

เปิดบริการ      วันจันทร์-วันศุกร์       08.00-16.00 น.
สถานที่           ตึก ภปร

หากไม่มีนัด     ยื่นบัตรตรวจโรคทั่วไปทุกระบบ 
ตั้งแต่เวลา       07.00 - 11.00 น. (หรือ 10.00 น.ในบางคลินิก)

ยกเว้น            เมื่อผู้ป่วยเต็มอาจต้องปิดรับผู้ป่วยก่อนกำหนดเวลา

เปิดให้รับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ที่หน้าตึก ภปร

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

เปิดทำการ      วันจันทร์-ศุกร์             16.30-20.00  น. 
วันเสาร์และอาทิตย์       8.00-12.00  น.

ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน

เปิดบริการ       ทุกวัน                     ตลอด 24 ชม.

ประเภทของผู้ป่วยงานบริการผู้ป่วยนอก

 • ผู้ป่วยทั่วไป
 • ผู้ป่วยประกันสังคม
 • ผู้ป่วยบัตร 30 บาท ของโรงพยาบาลอื่นๆ
 • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกกายภาพบำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู


นอกเวลาราชการ

รายละเอียด กรุณาค้นหาได้จาก http://www.chulalongkornhospital.go.th/clinic/

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

แผนที่และที่อยู่

ที่ตั้งและแผนที่

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 10169682

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ