Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

C-HF 2017
There are no translations available.

 

 

About C-HF 2017

Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF 2017) เป็นงานประชุมวิชาการ ซึ่งมุ้งเน้นให้ความรู้  Update เกี่ยวกับ Heart Failure ตั้งแต่ Basic Knowledge หรือ Common Problems and Pitfalls จนถึง Challenging หรือ Advanced Heart Failure โดยเน้น Practical Points ที่ช่วยในการดูแลผู้ป่วย Heart Failure ตั้งแต่ผู้ป่วยระดับความรุนแรงน้อยจนถึงมาก

 

 

 

 

 

อนึ่งปีนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องจากปี 2016 ซึ่งในปี 2016 นั้น  จัดร่วมกับ Prince Mahidol Award Youth Program Conference ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Randall Staring ร่วมเป็นวิทยากรและผู้อภิปรายผู้ป่วย เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้เสียงตอบรับของการประชุม ดีมาก ปีนี้จึงจัดต่อเนื่องเป็นครั้ง (ปี) ที่ 2 โดยใช้ชื่อว่า 2017 Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF 2017)

C-HF 2017 Highlights

ได้รับเกียรติจาก Ass Prof.

Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology (Board Certified, Primary Specialty)

Cardiovascular Disease (Board Certified, Primary Specialty)
Internal Medicine (Board Certified)

จาก New York-Presbyterian Hospital, Columbia University, USA ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง Top 1-3 ของอเมริกาในการดูแลผู้ป่วย Heart failure ,mechanical support devices , และ heart transplant บรรยาย Lecture ใน Plenary Session และ symposium

หัวข้อของการประชุมครั้งนี้ครอบคลุมเรื่อง highlight ดังต่อไปนี้

 • Update New Guidelines in Heart Failure
 • Managing Atrial Fibrillation and Heart Failure
 • Update New Drugs in Heart Failure 2017
 • Update CIED (Cardiac Implantable Electronic Device) in Heart Failure
 • Setting up Heart Failure Clinic : A Successful Recipe
 • Multidisciplinary Care in Heart Failure
 • Decision Making in Critical Cases in Heart Failure
 • Inotrope Therapy
 • Mechanical Circulatory Support in Heart Failure: IABP, ECMO, VAD 
 • Heart Transplantation 2017
 • Diuretics and Aquaretics Therapy
 • When Kidney is not Friendly in Treating Heart Failure (Cardiorenal Syndrome)
 • Severe MR and Heart Failure
 • Cardiomyopathies: LVNC, Cardio-oncology, Stem Cell
 • Case-based Learning with the Experts

Win the Prize and Getting Free Registration/ Travel Grants

ในปีนี้เปิดโอกาสให้ Participant (ผู้ลงทะเบียน) ได้ร่วมสนุก ชิงรางวัล และ ได้ลงทะเบียนฟรี หรือได้ค่าสนับสนุนที่พักและการเดินทาง

 • Session “Heart Strong” The Heart Failure Excellence โดยนำเสนอ Model ของ Heart Failure Clinic หรือ Heart Failure Care ในแต่ละโรงพยาบาล ผู้นำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
 • Speed Dating with Heart Failure Experts เป็นการพบปะซักถามในบรรยากาศ relax ระหว่าง คณะวิทยากร หรือ Heart Failure Expert แต่ละโต๊ะ/Station หมุนวนทุก 7 นาที โดยมีเสียงกริ่ง (เหมือน lab กริ๊ง) - Beverage and Snack Provided (กรุณาลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก main program จำนวนจำกัด)  ภาพตัวอย่างบรรยากาศ Speed dating with Expert: Click Here

Course Information:

กรุณาคลิ๊ก icons ข้างล่าง เพื่อดูรายละเอียดของการประชุม

 

 

 

 

Contact:

จินดารัตน์ ซาวคำ Phone: 02-256-5371 หรือ 090-317-7157  Email อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ (ตึกสก. ชั้น 4) PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 2012 เวลา 01:22 น.

ที่ตั้ง ตึก สก. ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์ 02-2564904 โทรสาร 02-2564924

จำนวนเตียง 25 เตียง ประกอบด้วย สามัญชาย จำนวน 10 เตียง, สามัญหญิง จำนวน 10 เตียง, พิเศษ 5 จำนวน 2 เตียง,   พิเศษ 7 จำนวน 2 ห้อง และห้อง IMCU (พิเศษ 5) จำนวน 1 เตียง

เจตจำนง (Purpose Statement) มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศ (Excellent center) ด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้านศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอก และหลอดเลือด  โดยบุคลากรทางการแพทย์-พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการ ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล

บริบทหน่วยงาน  (Cortext)

ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมโรคหัวใจ  หลอดเลือดและทรวงอก ชาย –หญิง   ทั้งพิเศษและสามัญอายุ 15  ปีขึ้นไป จำนวน 25 เตียง ที่รักษาด้วยการผ่าตัด กลุ่มโรคที่สำคัญ คือ หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease), โรคลิ้นหัวใจ (Valvular Disease), โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital Heart disease), โรคเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysm), โรคปอด (Lung Disease) และ โรคหัวใจล้มเหลว ซึ่งต้องรักษาด้วยการปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart transplantation) และ ปลูกถ่ายปอดและหัวใจ (Heart-Lung  transplantation)  โดยให้การดูแลผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในภาวะกึ่งวิกฤต มีการติดตามเฝ้าระวังภาวะการทำงานของหัวใจ ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานจนพ้นภาวะวิกฤต ฟื้นฟู และเสริมสร้างอำนาจให้แก่ผู้ป่วยและญาติ

บุคลากร

ทีมพยาบาลวิชาชีพซึ่งผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤต การช่วยชีวิตขั้นสูง และการอบรมเพิ่มเติมความรู้การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกอย่างสม่ำเสมอ

 

ราคาห้องพัก/วัน (กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับหอผู้ป่วย เนื่องจากอาจมีการปรับราคาจากที่แสดงในเว็บไซต์)

ประเภทเตียง/ห้อง

อัตราค่าห้อง (บาท)

อัตราค่าอาหาร(บาท)

ค่าบริการพยาบาล (บาท)

รวม (บาท)

ส่วนเกินสิทธิ์

สามัญ

100

100

300

500

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ตามแต่

พิเศษ 5

700

300

300

1,300

เอกสารใบส่งตัวผู้ป่วย

พิเศษ 7

1500

400

300

2,200

ละราย

IMCU

600

300

500

1,400


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

หลังจากที่ท่านต้องเข้ามารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยสก.4  ท่านและญาติของท่านจะได้รับการแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่โรงพยาบาลดังนี้

 • แนะนำสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยและเวลาเยี่ยม (เวลาเยี่ยม 10.00 - 20.00 น.)
 • กิจกรรมด้านการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ

-คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด (สื่อวีดีทัศน์/ คู่มือ คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่า  ตัดหัวใจและปอด คำแนะนำผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์ฟาริน ฯลฯ)

-การเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัด

 • เจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการได้แก่ CBC, BUN, Cr, BS, electrolyte, Lipid profile, Liver function ,PT,PTT, INR,UA
 • เตรียมเลือดผ่าตัด ตรวจคลื่นหัวใจ  เอกซ์เรย์ปอด และอื่นๆตามจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย

-การซักประวัติเจ็บป่วย  การแพ้ยา การใช้ยา จากแพทย์ พยาบาล

-การตรวจร่างกายโดยแพทย์  วิสัญญีแพทย์

 • การใช้ออดสัญญาณเรียกเจ้าหน้าที่ เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือ หรือ มีอาการเปลี่ยนแปลง หรือมีอาการผิดปกติที่ต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาลรับทราบทันที เช่นอาการเจ็บหน้าอก  เหนื่อย  ใจสั่น ฯลฯ
 • การเซ็นเอกสารต่างๆ เช่น ใบคำมั่นสัญญา  ใบอนุญาตผ่าตัด ฯลฯ
 • พยาบาลจะขอเบอร์โทรศัพท์ของญาติสายตรงที่สามารถติดต่อได้ตลอด  24  ชั่วโมงเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง
 • แจ้งสิทธิ์การรักษาพยาบาลให้พยาบาลทราบ  ได้แก่  ประกันสังคม  บัตรสุขภาพถ้วนหน้า  เจ้าหน้าที่  ข้าราชการ/ครอบครัว  เจ้าหน้าที่  สิทธิ์พิเศษในการรักษาเช่น  สมาชิกสภากาชาดไทย
 • กรณีมีค่าใช้จ่าย/ค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์จะมีการเรียกเก็บทุก 3 วันโดยสามารถไปชำระเงินได้ที่การเงินตึกสก. ชั้น   2

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อเปิดสิทธิรักษาพยาบาล

ประเภทสิทธิ์ผู้ป่วย

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(30 บาท)

- บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

- ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

ประกันสังคม

- บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

- ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

- บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

- ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

(กรณีรับราชการและเข้าโครงการจ่ายตรง ไม่ต้องนำใบส่งตัวมาแสดง สามารถเปิดWeb และเปิดสิทธิ์ได้เลย)

เงินสด

- บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจวินิจฉัยที่ท่านต้องนำมาในวันเข้าอยู่ในโรงพยาบาล

1. Film X-RAY, CT, MRI

2. ผลการตรวจอื่นๆ เช่น รายงานผลการสวนหัวใจ, echocardiogram เป็นต้น

3. ยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยรับประทานปัจจุบัน

4. ใบสรุปอาการ/การรักษาจากโรงพยาบาลเดิม (กรณีส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

 

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการนอนโรงพยาบาล ของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย ได้แก่

 • สบู่  ,แป้ง,แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน, หวี
 • กระดาษทิชชู, แชมพูสระผม, ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก,รองเท้า
 • กรณี ผู้ป่วยสูงอายุอาจมีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่

 

ความสะดวกสบาย และความไม่สะดวกสบายที่ท่านอาจจะได้รับ

เนื่องจากหอผู้ป่วยสก.4 เตียงสามัญเป็นห้องรวม จึงไม่อนุญาตให้ญาติเฝ้า แต่มีพยาบาลคอยดูแลตลอด  24  ชั่วโมง และเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงอาจพิจารณาให้ญาติเฝ้าได้ตามความเหมาะสม

 

*กรณีที่ท่าน/ญาติ ต้องการให้มีพยาบาลพิเศษเฝ้า รบกวนแจ้งพยาบาลทราบก่อน 14.00 น.

กลางวัน           12         ชั่วโมง    (07.30-19.30 น.)             ค่าพยาบาลพิเศษ   1,800   บาท

กลางคืน          12         ชั่วโมง    (19.30-07.30 น.)             ค่าพยาบาลพิเศษ   1,800   บาท

(กรุณาสอบถามราคาปัจจุบันกับหอผู้ป่วย เนื่องจากราคาดังกล่าวอาจมีแารเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าทางเว็บไซต์)

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9015317

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ