พยาบาลศูนย์โรคหัวใจ พิมพ์
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 17:04 น.

นางเอมอร ภูริพันธ์
พยาบาลประจำห้องตรวจ  Noninvasive Cardiovascular Lab และ heart failure clinic manager
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
โทรศัพท์: 02-2564917, 02-2564695

นางสาว ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์

พยาบาลประสานงานและเชี่ยวชาญผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวและเครื่องแวด (Heart failure/VAD Nurse Coordinator)
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์: 02-2565371


นางภาวิณี นาควิโรจน์
พยาบาลประสานงานและเชี่ยวชาญผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวและเครื่องแวด (Heart failure/VAD Nurse Coordinator)
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์: 02-2565371

นางศิริพันธ์ ธนะสารโยธิน
พยาบาลประจำคลินิก pacemaker
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน