ชมรม รักษ์หทัยฯ พิมพ์
วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2012 เวลา 08:42 น.

ชมรม รักษ์หทัยสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับ

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ดำเนินงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์


 

 

ท่านผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ ในเร็วๆนี้