แพทย์ พิมพ์
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 04:08 น.

ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

วิสัญญีหัวใจและทรวงอก

รังสีวิทยา

เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ