Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ECG Workshop 2018
There are no translations available.

หน่วยสรีระไฟฟ้าหัวใจ สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Workshop) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ รวมทั้งเทคนิคในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาอายุรศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯควรมีพื้นฐานในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาก่อนลงทะเบียนออนไลน์ : คลิกที่นี่ หรือ QR Code
ดูโปรแกรม : คลิกที่นี่
Home แพทย์ ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ
นายแพทย์วิทวัส ลออคุณ PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์หัวใจ
ตำแหน่ง :
อาจารย์นายแพทย์
สำนักงาน : 0-2256-4184
0-2256-4951
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ : 
ความชำนาญและความสนใจ :
การสวนหัวใจในเด็ก โรคหัวใจในเด็ก
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22La-orkhun%20V%22[Author]

ตารางออกตรวจ:

คลินิกในเวลาราชการ

  • พุธ 13.30-15.30   คลินิกโรคหัวใจเด็ก  ภปร ชั้น 9
  • ศุกร์ 13.30-15.30   คลินิกโรคหัวใจเด็ก  ภปร ชั้น 9

คลินิกนอกเวลาราชการ

  • จันทร์  16.00-20.00 คลินิกโรคหัวใจเด็ก  ภปร ชั้น 9


ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9610556

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ