Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Heart Failure and Transplant ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ
There are no translations available.

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องประมาณ 50% จะเสียชีวิตภายใน  5 ปี  ปรัชญาการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เหนื่อย และ มีอายุยืนยาว การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้โดย การรักษาด้วยยา ซึ่งประมาณ 80% สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรลุปรัชญาในการรักษาดังกล่าวข้างต้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล อาจพิจารณาการรักษาในขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การฝังเครื่องให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กัน (Cardiac re synchronization therapy defibrillator (CRT-D)) หรือ เครื่องพยุงหัวใจ (หัวใจเทียมโลหะ) หรือ Ventricular assist device (VAD) หรือ การปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart Transplantation)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

 

Home แพทย์ อายุรศาสตร์หัวใจ ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ
บริจาค

 

ท่านสามารถบริจาคเงินเข้าหน่วยงานศูนย์โรคหัวใจ ได้ตามความประสงค์ดังนี้

  1. บริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รหัส 422-0042
  2. บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอออติก โดยไม่่ต้องผ่าตัด รหัส 430-0099
  3. บริจาคเพื่อสนับสนุนและพัฒนาหน่วยโรคหัวใจนอนอินเวสีฟ รหัส 430-0366


ขั้นตอนบริจาค

1.    รับ แบบฟอร์มบริจาคเงินเข้าศูนย์โรคหัวใจฯ และ ติดต่อ คุณสุภาภรณ์ ศรีตั้งศิริกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-4286, 0-2256-4624 หรือ 081-615-3606081-615-3606

2.   เมื่อกรอกแบบฟอร์มแล้วสามารถส่งแบบฟอร์มพร้อมบริจาคได้ 2 ช่องทางได้แก่

2.1 ฝ่ายพิธีการศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-256439702-2564397

หรือ

2.2. ตึกวชิรญาณวงณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-256438202-2564382 , 02-256450502-2564505 โทรศาร 02-251790102-2517901

3.       โอนเงินที่ท่านประสงค์จะบริจาคเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย หมายเลขบัญชี 045-2-88000-6045-2-88000-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย และเก็บหลักฐานการโอนเงิน

4.       ส่งหลักฐานการโอนเงินและแบบฟอร์มนี้ (แบบฟอร์มบริจาคเงินเข้าศูนย์โรคหัวใจฯ ) มาที่ คุณอำพล ศรีอภิรัฐ ฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการ (เจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านได้ในขั้นตอนนี้)

4.1. Fax หลักฐานการโอนเงิน และ แบบฟอร์มบริจาคเงินเข้าศูนย์โรคหัวใจฯ ที่ท่านกรอกแล้ว มาที่หมายเลข 02-251-790102-251-7901 เพื่อใช้ออกใบเสร็จรับเงินบริจาค และ ส่งกลับให้ผู้บริจาคทางไปรษณีย์

หรือ

4.2 ส่งใบโอนเงินพร้อมแบบฟอร์มนี้แบบฟอร์มบริจาคเงินเข้าศูนย์โรคหัวใจฯ ที่ท่านกรอกแล้ว ทางไปรษณีย์ จ่าหน้า คุณอำพล ศรีอภิรัฐ ฝ่ายพิธีการโรงพยาบาลจุฬาลกงรณ์ 1873 ถนน พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อใช้ออกใบเสร็จรับเวินบริจาค และส่งกลับให้ผู้บริจาค ทางไปรษณีย์

 

  • หมายเหตุ นามนิติบุคคล บริจาค
    • 10,000,000 บาท สิทธิ จะเท่ากับ 3,000,000 บาทของบุคคลธรรมดา
    • 20,000,000 บาท สิทธิ จะเท่ากับ 5,000,000 บาทของบุคคลธรรมดา

เราขอขอบพระคุณที่ท่านช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจยากไร้  สนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ หรือการทำวิจัยทางการแพทย์ ท่านจะได้รับของที่ระลึก สิทธิพิเศษ และ  สิ่งตอบแทนเล็กๆน้อยๆจากการบริจาคของท่านดังรายละเอียดดังนี้ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 10169198

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ