Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย
There are no translations available.

24 พฤศจิกายน พศ. 2560  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานใจถึงใจ ปี 2  (Heart Failure Patient Appreciation day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ตึกภูมิสิริชั้น 13

ภายในงานมีการสอนการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์  เสวนาภาวะหัวใจล้มเหลวโดย นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  และ การทำอาหารโซเดี่ยมต่ำจากเชฟชื่อดัง เชฟฮูโต๋ และมีพิธีกรชื่อดัง คุณตุ้ยตุ่ย พุทธชาด พงษ์สุชาติ คุณธัชตะวัน เกษกานดา กุลบุตรกาชาด และ คุณอวิกา ธรรมสโรช รองกุลธิดากาชาด และอดีตมิสไทยแลนด์แกรนด์สมุทรปราการ มาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานในงานดังกล่าว  บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของคลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยและญาติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ และ ทีมแพทย์ (ผศ. พญ. ศริญญา ภูวนันท์  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม  นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์)  ทีมพยาบาล (พว. ภาวิณี นาควิโรจน์ พว. ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์  พว. นพวรรณ บุญบำรุง) ทีมเภสัชกร (ภญ ธศิกาญจน์ แช่มช้อย  ภญ.  ยศยา กุศมาศ  ภก. อดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ)  นักกำหนดอาหาร คุณสุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล และ เจ้าหน้าที่ (คุณจินดารัตน์ ซาวคำ และ คุณสุชีรา หงษ์แพงจิตร)  ของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว และการสนับสนุนของหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรััตเวชสองเมือง ซึ่งได้กล่าวเปิดงานพร้อม ศ. นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยในงานมีการจัดทำต้นไม้หัวใจ ซึ่งให้ผู้ป่วยเขียนอาการภาวะหัวใจล้มเหลวบนใบไม้กระดาษซึ่งเป็นรูปหัวใจ เพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์เพิ่ม heart failure awareness ในประชากรไทย

Home แพทย์ อายุรศาสตร์หัวใจ เอกราช อริยะชัยพาณิชย์
นายแพทย์ เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 02:59 น.

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์หัวใจ
ตำแหน่ง :
อาจารย์นายแพทย์
สำนักงาน: 02-256418402-2564184, 02-256491702-2564917
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด :

อายุรศาสตร์หัวใจทั่วไป และ อายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลว มหาวิทยาลัย โอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

แพทย์ประจำบ้าน : อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพาบาล Advocate Christ Medical Center มหาวิทยาลัย
University of Illinois at Chicago  รัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา:

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยอิลินอยด์ออฟชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการภวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจมหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลและเกียรติยศ :

  • Affiliate assistant professor, Oregon Health & Science University
  • Travel grant, American Society of Transplantation
  • Chief Fellow, Oregon Health & Science University
  • Fellow Teaching Award, Oregon Health and Science University
  • Excellence in Research Award, Christ Hospital
  • President, Student Government of Faculty of Medicine


ความชำนาญและ ความสนใจ : ภาวะหัวใจล้มเหลว การปลูกถ่ายหัวใจ การใช้เครื่องช่วยพยุงหัวใจ หรือเครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือด
งานวิจัย  : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aekarach+Ariyachaipanich

คลินิก:

ในเวลาราชการ :


ภาษา : ไทย อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 10115026

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ