Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย
There are no translations available.

24 พฤศจิกายน พศ. 2560  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานใจถึงใจ ปี 2  (Heart Failure Patient Appreciation day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ตึกภูมิสิริชั้น 13

ภายในงานมีการสอนการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์  เสวนาภาวะหัวใจล้มเหลวโดย นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  และ การทำอาหารโซเดี่ยมต่ำจากเชฟชื่อดัง เชฟฮูโต๋ และมีพิธีกรชื่อดัง คุณตุ้ยตุ่ย พุทธชาด พงษ์สุชาติ คุณธัชตะวัน เกษกานดา กุลบุตรกาชาด และ คุณอวิกา ธรรมสโรช รองกุลธิดากาชาด และอดีตมิสไทยแลนด์แกรนด์สมุทรปราการ มาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานในงานดังกล่าว  บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของคลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยและญาติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ และ ทีมแพทย์ (ผศ. พญ. ศริญญา ภูวนันท์  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม  นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์)  ทีมพยาบาล (พว. ภาวิณี นาควิโรจน์ พว. ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์  พว. นพวรรณ บุญบำรุง) ทีมเภสัชกร (ภญ ธศิกาญจน์ แช่มช้อย  ภญ.  ยศยา กุศมาศ  ภก. อดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ)  นักกำหนดอาหาร คุณสุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล และ เจ้าหน้าที่ (คุณจินดารัตน์ ซาวคำ และ คุณสุชีรา หงษ์แพงจิตร)  ของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว และการสนับสนุนของหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรััตเวชสองเมือง ซึ่งได้กล่าวเปิดงานพร้อม ศ. นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยในงานมีการจัดทำต้นไม้หัวใจ ซึ่งให้ผู้ป่วยเขียนอาการภาวะหัวใจล้มเหลวบนใบไม้กระดาษซึ่งเป็นรูปหัวใจ เพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์เพิ่ม heart failure awareness ในประชากรไทย

Home แพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
บริจาค

 

ท่านสามารถบริจาคเงินเข้าหน่วยงานศูนย์โรคหัวใจ ได้ตามความประสงค์ดังนี้

  1. บริจาคเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รหัส 422-0042
  2. บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอออติก โดยไม่่ต้องผ่าตัด รหัส 430-0099
  3. บริจาคเพื่อสนับสนุนและพัฒนาหน่วยโรคหัวใจนอนอินเวสีฟ รหัส 430-0366


ขั้นตอนบริจาค

1.    รับ แบบฟอร์มบริจาคเงินเข้าศูนย์โรคหัวใจฯ และ ติดต่อ คุณสุภาภรณ์ ศรีตั้งศิริกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-4286, 0-2256-4624 หรือ 081-615-3606081-615-3606

2.   เมื่อกรอกแบบฟอร์มแล้วสามารถส่งแบบฟอร์มพร้อมบริจาคได้ 2 ช่องทางได้แก่

2.1 ฝ่ายพิธีการศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-256439702-2564397

หรือ

2.2. ตึกวชิรญาณวงณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-256438202-2564382 , 02-256450502-2564505 โทรศาร 02-251790102-2517901

3.       โอนเงินที่ท่านประสงค์จะบริจาคเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย หมายเลขบัญชี 045-2-88000-6045-2-88000-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย และเก็บหลักฐานการโอนเงิน

4.       ส่งหลักฐานการโอนเงินและแบบฟอร์มนี้ (แบบฟอร์มบริจาคเงินเข้าศูนย์โรคหัวใจฯ ) มาที่ คุณอำพล ศรีอภิรัฐ ฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการ (เจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านได้ในขั้นตอนนี้)

4.1. Fax หลักฐานการโอนเงิน และ แบบฟอร์มบริจาคเงินเข้าศูนย์โรคหัวใจฯ ที่ท่านกรอกแล้ว มาที่หมายเลข 02-251-790102-251-7901 เพื่อใช้ออกใบเสร็จรับเงินบริจาค และ ส่งกลับให้ผู้บริจาคทางไปรษณีย์

หรือ

4.2 ส่งใบโอนเงินพร้อมแบบฟอร์มนี้แบบฟอร์มบริจาคเงินเข้าศูนย์โรคหัวใจฯ ที่ท่านกรอกแล้ว ทางไปรษณีย์ จ่าหน้า คุณอำพล ศรีอภิรัฐ ฝ่ายพิธีการโรงพยาบาลจุฬาลกงรณ์ 1873 ถนน พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อใช้ออกใบเสร็จรับเวินบริจาค และส่งกลับให้ผู้บริจาค ทางไปรษณีย์

 

  • หมายเหตุ นามนิติบุคคล บริจาค
    • 10,000,000 บาท สิทธิ จะเท่ากับ 3,000,000 บาทของบุคคลธรรมดา
    • 20,000,000 บาท สิทธิ จะเท่ากับ 5,000,000 บาทของบุคคลธรรมดา

เราขอขอบพระคุณที่ท่านช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจยากไร้  สนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ หรือการทำวิจัยทางการแพทย์ ท่านจะได้รับของที่ระลึก สิทธิพิเศษ และ  สิ่งตอบแทนเล็กๆน้อยๆจากการบริจาคของท่านดังรายละเอียดดังนี้ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 10173663

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ