Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ECG Workshop 2018
There are no translations available.

หน่วยสรีระไฟฟ้าหัวใจ สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Workshop) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ รวมทั้งเทคนิคในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาอายุรศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯควรมีพื้นฐานในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาก่อนลงทะเบียนออนไลน์ : คลิกที่นี่ หรือ QR Code
ดูโปรแกรม : คลิกที่นี่
Home แพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
แพทย์หญิงสริสสา แรงกล้า PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
ตำแหน่ง  : อาจารย์แพทย์หญิง
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sarissa%20Rangkla

ตารางออกตรวจ:

คลินิกในเวลาราชการ วันศุกร์ 8.30 - 12.00 น. ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภปร.ชั้น 5

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันพุธ 16.30 - 20.00 น. ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภปร.ชั้น 5


ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8970404

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ