Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

นายแพทย์วิทวัส ลออคุณ PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์หัวใจ
ตำแหน่ง :
อาจารย์นายแพทย์
สำนักงาน : 0-2256-4184
0-2256-4951
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ : 
ความชำนาญและความสนใจ :
การสวนหัวใจในเด็ก โรคหัวใจในเด็ก
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22La-orkhun%20V%22[Author]

ตารางออกตรวจ:

คลินิกในเวลาราชการ

  • พุธ 13.30-15.30   คลินิกโรคหัวใจเด็ก  ภปร ชั้น 9
  • ศุกร์ 13.30-15.30   คลินิกโรคหัวใจเด็ก  ภปร ชั้น 9

คลินิกนอกเวลาราชการ

  • จันทร์  16.00-20.00 คลินิกโรคหัวใจเด็ก  ภปร ชั้น 9


ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 13235981