Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Heart Failure and Transplant ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ
There are no translations available.

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องประมาณ 50% จะเสียชีวิตภายใน  5 ปี  ปรัชญาการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เหนื่อย และ มีอายุยืนยาว การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้โดย การรักษาด้วยยา ซึ่งประมาณ 80% สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรลุปรัชญาในการรักษาดังกล่าวข้างต้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล อาจพิจารณาการรักษาในขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การฝังเครื่องให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กัน (Cardiac re synchronization therapy defibrillator (CRT-D)) หรือ เครื่องพยุงหัวใจ (หัวใจเทียมโลหะ) หรือ Ventricular assist device (VAD) หรือ การปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart Transplantation)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

 

Home
Chulalongkorn Heart Transplant Summit 2017 Slide Download PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017 เวลา 16:55 น.
There are no translations available.

08:20 Heart Transplant in Thailand นพ. พัชร อองจริต

08:35 Heart Transplant in Pediatrics and Congenital Heart Diseases นพ. วิชัย เบญจชลมาศ, พญ. ศริญญา ภูวนันท์

08:50 Heart Lung Transplantation: What’s New from ISHLT? พญ. มนวสี ปาจีนบูรวรรณ

09:05 Heart Kidney Transplantation นพ. ปรัญญา สากิยลักษณ์

09:25 Basic Thoracic Organ Transplant Immunology พญ. มนวสี ปาจีนบูรวรรณ

09:40 How Long Do I Wait for Heart Transplant? What Needs to Be Done for Transplant Evaluation? นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

09:55 Harvesting a New Heart นพ. จุล นําชัยศิริ

10:07 Surgical Heart Transplant นพ. พัชร อ่องจริต

10:45 Immunosuppressive Therapy in Heart Transplant นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

11:00 Cardiac Rejection: Clinical Detection, Evaluation, Management นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

11:15 Coronary Artery Vasculopathy นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

11:30 Arrhythmia in Heart Transplant นพ. โชติกร คุณวัฒน์

11:45 Infection in Heart Transplant นพ. จักกพัฒน์ วนิชานันท์

12:00  Novel Treatment in Pulmonary Hypertension 2017: A New Hope for Deferring Cardiopulmonary Transplantation : ณัฐพงษ เจียมจริยธรรม

12:20 Meet and Greet Our Heart Transplant Patients with a Super Star Moderators: Tentative เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค๊ก),  นพ. วศิน พุทธารี Life after  Heart Transplant: An Interview

Case Discussion 1- Chronic Heart Failure

Case Discussion 2 - Acute De Novo Heart Failure/ Cardiogenic Shock

Case Discussion 3 - Coronary Artery Disease and LV Dysfunction: Revascularization or SVR or Heart Transplant?

Case Discussion 4- Arrhythmia: Ablation or ICD or Heart Transplant Panels:

14:50 HOW to Refer for Heart Transplant ? Heart Transplant Health Care Plan Coverage

PARALLEL SESSION

13:05 A Journey of Heart Donor /กว่าหัวใจจะบินมาถึง

13:35 Rules and Regulations and Legislations You Need to Know Before Setting Up a Heart Transplant Center นพ. สุภนิติ์ นิวาตวงศ์

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9987635

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ