Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Heart Failure and Transplant ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ
There are no translations available.

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องประมาณ 50% จะเสียชีวิตภายใน  5 ปี  ปรัชญาการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เหนื่อย และ มีอายุยืนยาว การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้โดย การรักษาด้วยยา ซึ่งประมาณ 80% สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรลุปรัชญาในการรักษาดังกล่าวข้างต้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล อาจพิจารณาการรักษาในขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การฝังเครื่องให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กัน (Cardiac re synchronization therapy defibrillator (CRT-D)) หรือ เครื่องพยุงหัวใจ (หัวใจเทียมโลหะ) หรือ Ventricular assist device (VAD) หรือ การปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart Transplantation)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

 

Home
Scientific Program: 4th CHULALONGKORN - HEART FAILURE CONGRESS (C-HF 2019) PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 06 ตุลาคม 2018 เวลา 04:50 น.
There are no translations available.

Clinical Practice to Heart Success in Heart Failure

 

DAY 0: FRIDAY MARCH 1, 2019

18:00   Registration

19:00   RECEPTION DINNER SYMPOSIUM (A)

 

DAY 1: SATURDAY MARCH 2, 2019

ุ6:30   Registration and Continental Breakfast

7:10    Changing Perspective in Hypertrophic Cardiomyopathy 2019

พญ. ศริญญา ภูวนันท์

7:30-8:00    SUNRISE SYMPOSIUM (B)

8:00-9:00 CARDIOMYOPATHY: OFFERING THE NEW TREATMENT

MODERATOR: นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

8:00    Amyloid Heart Disease: Evaluation and New Treatment

นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

8:25    Peripartum Cardiomyopathy

นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

8:50    Q and A

9:00-10:30 LISTEN TO THE RHYTHM OF THE FAILING HEART

MODERATOR: นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

9:00    Rhythm Control for Atrial Fibrillation in Heart Failure: From Evidences to Guidelines

นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

9:25    Interpreting Cardiac Implantable Electronic Device: Approaching and Monitoring into Practice

นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

9:50   ICD for Nonischemic Cardiomyopathy

นพ. ธรณิศ จันทรารัตน์

10:10    Q and A

10:30-11:00  COFFEE BREAK AND EXHIBITION VISIT

11:00-11:40 PLENARY SESSION

MODERATOR: นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

11:00    Opening and C-HF 2019 Report

พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

พญ. ศริญญา ภูวนันท์

11:15    KEYNOTE LECTURE: TBA

TBA

11:35   Q and A

11:40-12:10 GLYCEMIC SUCCESS IN HEART FAILURE

MODERATOR: นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

11:40    Managing Patients with Type II Diabetes and Heart Failure

นพ. วศิน พุทธารี

12:00   Q and A

12:05-12:40  LUNCH SYMPOSIUM (C) (LUNCH BOX Provided)

12:40-13:15  LUNCH SYMPOSIUM (D)

13:15-14:15  STATE-OF-THE-ART-REVIEW

MODERATOR: พญ. ศิริพร อธิสกุล

13:25    Cardio-oncology in Best Clinical Practice

นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

13:50    Ring and Clip for Functional Mitral Regurgitation in Heart Failure: Evidences to Clinical Practice

พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

14:10     Q and A

14:10     Adjourn

bonus session.jpg - 438.91 Kb

 

17:30-18:30  DINNER SYMPOSIUM (E)


DAY 2: SUNDAY MARCH 3, 2019

ุ6:30    Continental Breakfast

6:30   โยคะริมหาด ชมพระอาทิตย์ กับ พ. เอกราช

6:45   เก็บขยะริมหาดหน้าโรงแรม  และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

7:30-8:00    SUNRISE SYMPOSIUM (F)

8:00-9:00 C-HF 2019 Grand Round

MODERATOR: นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

8:00    Clinical Case Vignette in Valvular Heart Disease and Heart Failure

นพ. รังสฤษฏ์ กาญจนวณิชย์

8:25    A 78-year-old man came with heart failure and LVEF of 18% and ventricular tachycardia and triple vessel disease with some area of myocardial viability

Q1: Revascularization or NOT revascularization?   นพ. รังสฤษฏ์ กาญจนวณิชย์

Q2: How dare CVT for CABG?   นพ. พัชร อ่องจริต

Q3: When to consider ICD?  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

9:00    Q and A

9:00-10:30 DISTINCT SPECTRUM OF HEART FAILURE

MODERATOR: นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

9:10    Heart Failure with Recovery EF

พญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร

9:25    Heart Failure with Midrange EF

นพ. อดิสัย บัวคำศรี

9:40    Q and A

9:50-10:10     COFFEE BREAK AND EXHIBITION VISIT

10:10-11:00 ADVANCED HEART FAILURE THERAPY

MODERATOR: นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

10:10    ECMO for Cardiogenic Shock for Cardiologist

นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

10:30    Case-based learning: Palliative Care in Patients with Heart Failure

นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

10:50   Q and A

11:10-11:45 LUNCH SYMPOSIUM (G)

11:45-12:50  C-HF 2019 CHAMPIONSHIP: HEART FAILURE In JEOPARDY

All faculties

jeo.jpg - 454.01 Kb

12:50   BUFFET LUNCH and Adjourn

 

 


 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5907742

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ