Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Heart Failure and Transplant ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ
There are no translations available.

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องประมาณ 50% จะเสียชีวิตภายใน  5 ปี  ปรัชญาการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เหนื่อย และ มีอายุยืนยาว การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้โดย การรักษาด้วยยา ซึ่งประมาณ 80% สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรลุปรัชญาในการรักษาดังกล่าวข้างต้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล อาจพิจารณาการรักษาในขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การฝังเครื่องให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กัน (Cardiac re synchronization therapy defibrillator (CRT-D)) หรือ เครื่องพยุงหัวใจ (หัวใจเทียมโลหะ) หรือ Ventricular assist device (VAD) หรือ การปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart Transplantation)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

 

Home
Registration PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:32 น.
There are no translations available.

Registration Benefits  (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น) 

  • Refreshment breaks  (AM + PM)    
  • Lunches
  • Speaker's slide-download in PDF format
  • CME 5.5 Credits

 

REIMBURSEMENT: การเบิกค่าลงทะเบียนและที่พักระบบราชการ: In Progress

 

REGISTRATION FEE: 1,000 บาท

 

REGISTRATION PAYMENT (Step-by-Step)

  1. ชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชี ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย   ชื่อบัญชี  ศูนย์ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ เลขที่บัญชี  045-581488-4
  2. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ โทรสาร : 0-2649-4000 ต่อ 82604

  3. กรอก Registration Online

 

REGISTRATION CONTACT:

พว. กนกวรรณ ธรรมนารถสกุล หรือ ธุรการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 26 โซน C เลขที่ 1873 ถนนพระราม4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2256-4000 หรือ 0-2649-4000 ต่อ 82601-2 โทรสาร : 0-2649-4000 ต่อ 82604  Email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Cancellation Policy

  1. กรณีที่มีการยกเลิกการลงทะเบียนโดยแจ้งทางอีเมลล์พร้อมเหตุผล ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2560 จะได้รับเงินคืนโดยทางผู้จัดการประชุมขอหักค่าบริหารจัดการ 800 บาท
  2. กรณีแจ้ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือหลัง 15 สิงหาคม 2560 หรือไม่เข้าประชุมจะไม่ได้รับเงินคืน
  3. ในกรณีที่ทางผู้จัดการประชุมจำเป็นต้องยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากเหตุการณ์สุดวิสัยทางผู้จัดการประชุมจะคืนเงินให้เต็มจำนวน

 

ปิดลงทะเบียนวันที่ 8 September 2017 หรือ ก่อนวันดังกล่าวหากผู้ลงทะเบียนเต็มก่อนกำหนด

 

SPONSORSHIP

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนวิชาการ โดย...

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8480784

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ