Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รพ.จุฬาฯ ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว
There are no translations available.

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชูความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล พร้อมขยายองค์ความรู้สู่โรงพยาบาลทั่วไทย

วันนี้ (24 พ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 70-80%ทั้งยังพบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 45 ปี พร้อมเดินหน้าตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันให้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวภายในโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศไทย ด้วยโครงการ “Heart Connect” จัดอบรมองค์ความรู้สำหรับการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ จากผลกระทบของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วโรคความดันโลหิตสูง และ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวของคนไทยในช่วงวัยสูงอายุ รวมถึงวัยทำงานที่มักพบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ จนอาจละเลยการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดสูง ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทั้งสิ้น โดยคาดว่าจำนวน 1 ใน 5ของประชากรไทยจะมีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแฝงอยู่ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนกว่า 50%มักจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี ภายหลังจากตรวจพบอาการภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 1 ใน 4 ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำท่วมปอดภายใน 30 วันแรกหลังออกจากโรงพยาบาล และประมาณ 50% ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 6 เดือน

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ หัวหน้าคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และ หัวหน้าอนุสาขาวิชาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวในสังคม จึงได้จัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic)ขึ้นในปี 2555 โดยมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะล้มเหลวให้แก่ผู้ป่วยด้วย 5-6ขั้นตอนการตรวจเช็คผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของคลินิกฯ ดังนี้

Home
2016 Thai Society of Echocardiography (TSE) Annual Scientific Meeting PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 17:29 น.
There are no translations available.

http://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/logo/logo_of_the_faculty_of_medicine_chulalongkorn_university.jpg

วันที่ 22-23 กันยายน  2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

http://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/file/fellowcardio/3v.jpghttp://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/file/fellowcardio/mv.jpg http://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/file/fellowcardio/mr.jpg

Overview: TSE Annual Scientific Meeting จัดโดยชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชา Noninvasive Cardiology, อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง (ทุกสองปี) สำหรับปีนี้กำหนด theme ของงานประชุมเป็น Thai Heart valve Summit ซึ่ง มุ่งหวังให้ความรู้และและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ด้าน Echocardiogram ในการดูแลผู้ป่วยโรค  valvular heart disease  โดยมีวิทยากรเป็นคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Echocardiogram ระดับประเทศมากมาย

Course Director: อาจารย์นายแพทย์ รังสฤษฏ์ กาญจนะวนิชย์

Who should attend?: Cardiologist, CVT, Cardiology in training, or CVT resident

Course Agenda : รายละเอียดของโปรแกรมการประชุม คลิ๊กที่นี

Registration:

รายละเอียดการลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่

table_page_1.jpg - 173.08 Kb

What's Hot and Fun?: Echo Thailand Open 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echo Thailand Open เป็นกิจกรรมแข่งตอบคำถามทาง Echocardiogram และหรือ Clinical cardiology ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความสนุกและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทาง Echocardiogram จากผู้เชี่ยวชาญ คำถามประกอบไปด้วยการวินิจฉัย spot diagnosis หรือ เกี่ยวกับ case-based learning

พร้อมของรางวัล สมัครพร้อมรายละเอียด คลิ๊กที่นี่ (จำนวนจำกัด)

กรุุณาส่งใบสมัครมาที่ คุณยุวดี ชูชี Tel: 02-718-0060-502-718-0060-5; Fax: 02-718-0065  Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Exhibitor : รายละเอียดและใบแสดงความจำนงสามารถคลิ๊กได้ที่นี่


Contact: คุณยุวดี ชูชี Tel: 02-718-0060-502-718-0060-5; Fax: 02-718-0065  Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5570329

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ