Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย
There are no translations available.

24 พฤศจิกายน พศ. 2560  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานใจถึงใจ ปี 2  (Heart Failure Patient Appreciation day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ตึกภูมิสิริชั้น 13

ภายในงานมีการสอนการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์  เสวนาภาวะหัวใจล้มเหลวโดย นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  และ การทำอาหารโซเดี่ยมต่ำจากเชฟชื่อดัง เชฟฮูโต๋ และมีพิธีกรชื่อดัง คุณตุ้ยตุ่ย พุทธชาด พงษ์สุชาติ คุณธัชตะวัน เกษกานดา กุลบุตรกาชาด และ คุณอวิกา ธรรมสโรช รองกุลธิดากาชาด และอดีตมิสไทยแลนด์แกรนด์สมุทรปราการ มาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานในงานดังกล่าว  บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของคลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยและญาติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ และ ทีมแพทย์ (ผศ. พญ. ศริญญา ภูวนันท์  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม  นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์)  ทีมพยาบาล (พว. ภาวิณี นาควิโรจน์ พว. ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์  พว. นพวรรณ บุญบำรุง) ทีมเภสัชกร (ภญ ธศิกาญจน์ แช่มช้อย  ภญ.  ยศยา กุศมาศ  ภก. อดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ)  นักกำหนดอาหาร คุณสุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล และ เจ้าหน้าที่ (คุณจินดารัตน์ ซาวคำ และ คุณสุชีรา หงษ์แพงจิตร)  ของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว และการสนับสนุนของหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรััตเวชสองเมือง ซึ่งได้กล่าวเปิดงานพร้อม ศ. นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยในงานมีการจัดทำต้นไม้หัวใจ ซึ่งให้ผู้ป่วยเขียนอาการภาวะหัวใจล้มเหลวบนใบไม้กระดาษซึ่งเป็นรูปหัวใจ เพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์เพิ่ม heart failure awareness ในประชากรไทย

Home
2016 Thai Society of Echocardiography (TSE) Annual Scientific Meeting PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 17:29 น.
There are no translations available.

http://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/logo/logo_of_the_faculty_of_medicine_chulalongkorn_university.jpg

วันที่ 22-23 กันยายน  2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

http://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/file/fellowcardio/3v.jpghttp://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/file/fellowcardio/mv.jpg http://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/file/fellowcardio/mr.jpg

Overview: TSE Annual Scientific Meeting จัดโดยชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชา Noninvasive Cardiology, อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง (ทุกสองปี) สำหรับปีนี้กำหนด theme ของงานประชุมเป็น Thai Heart valve Summit ซึ่ง มุ่งหวังให้ความรู้และและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ด้าน Echocardiogram ในการดูแลผู้ป่วยโรค  valvular heart disease  โดยมีวิทยากรเป็นคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Echocardiogram ระดับประเทศมากมาย

Course Director: อาจารย์นายแพทย์ รังสฤษฏ์ กาญจนะวนิชย์

Who should attend?: Cardiologist, CVT, Cardiology in training, or CVT resident

Course Agenda : รายละเอียดของโปรแกรมการประชุม คลิ๊กที่นี

Registration:

รายละเอียดการลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่

table_page_1.jpg - 173.08 Kb

What's Hot and Fun?: Echo Thailand Open 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echo Thailand Open เป็นกิจกรรมแข่งตอบคำถามทาง Echocardiogram และหรือ Clinical cardiology ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความสนุกและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทาง Echocardiogram จากผู้เชี่ยวชาญ คำถามประกอบไปด้วยการวินิจฉัย spot diagnosis หรือ เกี่ยวกับ case-based learning

พร้อมของรางวัล สมัครพร้อมรายละเอียด คลิ๊กที่นี่ (จำนวนจำกัด)

กรุุณาส่งใบสมัครมาที่ คุณยุวดี ชูชี Tel: 02-718-0060-502-718-0060-5; Fax: 02-718-0065  Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Exhibitor : รายละเอียดและใบแสดงความจำนงสามารถคลิ๊กได้ที่นี่


Contact: คุณยุวดี ชูชี Tel: 02-718-0060-502-718-0060-5; Fax: 02-718-0065  Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4709641

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ