Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Heart Failure and Transplant ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ
There are no translations available.

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องประมาณ 50% จะเสียชีวิตภายใน  5 ปี  ปรัชญาการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เหนื่อย และ มีอายุยืนยาว การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้โดย การรักษาด้วยยา ซึ่งประมาณ 80% สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรลุปรัชญาในการรักษาดังกล่าวข้างต้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล อาจพิจารณาการรักษาในขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การฝังเครื่องให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กัน (Cardiac re synchronization therapy defibrillator (CRT-D)) หรือ เครื่องพยุงหัวใจ (หัวใจเทียมโลหะ) หรือ Ventricular assist device (VAD) หรือ การปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart Transplantation)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

 

Home
2016 Thai Society of Echocardiography (TSE) Annual Scientific Meeting PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 17:29 น.
There are no translations available.

http://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/logo/logo_of_the_faculty_of_medicine_chulalongkorn_university.jpg

วันที่ 22-23 กันยายน  2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

http://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/file/fellowcardio/3v.jpghttp://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/file/fellowcardio/mv.jpg http://www.chulacardiaccenter.org/images/stories/file/fellowcardio/mr.jpg

Overview: TSE Annual Scientific Meeting จัดโดยชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชา Noninvasive Cardiology, อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง (ทุกสองปี) สำหรับปีนี้กำหนด theme ของงานประชุมเป็น Thai Heart valve Summit ซึ่ง มุ่งหวังให้ความรู้และและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ด้าน Echocardiogram ในการดูแลผู้ป่วยโรค  valvular heart disease  โดยมีวิทยากรเป็นคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Echocardiogram ระดับประเทศมากมาย

Course Director: อาจารย์นายแพทย์ รังสฤษฏ์ กาญจนะวนิชย์

Who should attend?: Cardiologist, CVT, Cardiology in training, or CVT resident

Course Agenda : รายละเอียดของโปรแกรมการประชุม คลิ๊กที่นี

Registration:

รายละเอียดการลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่

table_page_1.jpg - 173.08 Kb

What's Hot and Fun?: Echo Thailand Open 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echo Thailand Open เป็นกิจกรรมแข่งตอบคำถามทาง Echocardiogram และหรือ Clinical cardiology ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความสนุกและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทาง Echocardiogram จากผู้เชี่ยวชาญ คำถามประกอบไปด้วยการวินิจฉัย spot diagnosis หรือ เกี่ยวกับ case-based learning

พร้อมของรางวัล สมัครพร้อมรายละเอียด คลิ๊กที่นี่ (จำนวนจำกัด)

กรุุณาส่งใบสมัครมาที่ คุณยุวดี ชูชี Tel: 02-718-0060-502-718-0060-5; Fax: 02-718-0065  Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Exhibitor : รายละเอียดและใบแสดงความจำนงสามารถคลิ๊กได้ที่นี่


Contact: คุณยุวดี ชูชี Tel: 02-718-0060-502-718-0060-5; Fax: 02-718-0065  Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7552996

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ