Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Chulalongkorn Heart Failure and Heart Transplant Congress
There are no translations available.

Chulalongkorn Heart Transplant Summit 2017

ศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560  ห้องประชุม 200  ตึกภูมิสิริฯชั้น 13  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน online เต็มแล้ว (ระบบได้ทำการ lock ไม่สามารถลงทะเบียน online ได้)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมงานประชุม

1) เลือกอาหารเที่ยง (Lunch symposium) เสริฟในห้องประชุม

ปิดรับ order online 6:00 น. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 (หากสั่งไม่ทันรบกวน เลือกอีกครั้ง หน้าโต๊ะลงทะเบียน)

 

 

 

 

ถาม: ทำไมต้องสั่งอาหารล่วงหน้า

ตอบ: เพื่อลดความ busy ณ โต๊ะลงทะเบียน ในวันที่ 22 กันยายน 2560

 • (1) ท่านจะได้รับสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ของอาหารกล่องที่ท่านเลือกข้างต้นนี้ ณ โต๊ะลงทะเบียน โดย สติกเกอร์จะสอดอยู่ด้านหลังของ Badge ของท่าน
 • (2) เมื่อจบ lunch symposium 12:20 น. ให้ท่านนำสติกเกอร์ดังกล่าวติดที่พนักพิงของผู้ที่นั่งด้านหน้าของท่าน (เพื่อให้พนักงานเห็นสัญลักษณ์สีสติ๊กเกอร์ เพื่อสามารถเสริฟชนิดของอาหารกลางวันได้ถูกต้องและรวดเร็ว)
 • (3) เมื่อได้รับข้าวกล่องแล้วกรุณานำสติ๊กเกอร์ออกจากพนักพิงของเก้าอี้ด้านหน้าของท่าน

ภาพตัวอย่างการติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ชนิดของอาหารกลางวัน ของท่านที่เลือกไว้แล้ว

2) Location อาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วง Exhibition visit and Coffee Break

เนื่องจากเวลาพักเบรคมีจำกัด  จึงได้จัด refreshment ตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันการแออัดและรอคิวนาน  ตามแผนผังด้านล่างนี้  (สีม่วง เขียนว่า Coffee Break)

For more info,  click here http://www.chulacardiaccenter.org/th/component/content/article/299

3)  Download  Speakers' Powerpoint Slides

ท่านจะได้รับ link เพื่อ download slides ของวิทยากร เมื่อทำ online Evaluation เสร็จ  หลังกด Submit จะมีข้อความขอบคุณพร้อม link download slides

4) Certification of attendance

เป็น electronic certification ส่งให้ท่านเมื่อท่านได้ลงชื่อ ในใบเซนต์ชื่อเข้าร่วมประชุม  จัดส่งให้ทางอีเมลล์ หรือ ให้ download จาก website  (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

5) CME 5.5 credits

ทางผู้จัดจะแจ้ง CME status ทางอีเมลล์ (กรุณา ระบุอีเมลล์หน้าโต๊ะ ลงทะเบียน)

6) รับหนังสือ Heart Transplant Handbook (จำนวนจำกัด)

 • 1) ถ่ายรูปท่านที่ backdrop
 • 2) เข้า Facebook ไปยังเครื่องหมายแว่นขยายพิมพ์คำว่า
 • 3) upload รูปถ่ายท่านขึ้น ใน page ของ Chula HF and transplant
 • 4) Capture หน้าจอหรือ นำหน้าจอมาแสดง ณ โต๊ะลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือ Handbook for Heart Transplant

 

7)  ร่วมรณรงค์ประหยัด recycle คืน badge เข้าร่วมประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม กรุณาคืน badge ณ จุดโต๊ะลงทะเบียนก่อนออกจากงานประชุม เพื่อรณรงค์ประหยัด recycle การใช้ Badge

ท่านจะได้รับ QR code สำหรับ download Video การประชุม Chula Heart Transplant Summit 2017 เมื่อท่านคืน badge

Video จะพร้อม view อาจใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3-4 สัปดาห์หลังงานประชุม

Contact: กชกร หรือ จันทร์ธิมา  โทรศัพท์ : 0-2256-4000 หรือ 0-2649-4000 ต่อ 82601-2 โทรสาร : 0-2649-4000 ต่อ 82604  Email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Home
Course Overview and Who Should Attend?
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:50 น.
There are no translations available.

Background

ปัจจุบัน Heart Transplant หรือการปลูกถ่ายหัวใจ เป็นการรักษามาตรฐานที่เพิ่มคุณภาพชีวิต สมรรถภาพกำลังกาย และ การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น (Improve survival) ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) ที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการอื่น สำหรับประเทศไทยมีสถาบันที่สามารถทำการปลูกถ่ายหัวใจได้เพียง 3-4 สถาบันเท่านั้น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

ปัจจุบันระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (หรือ 302 หรือ สิทธิ์สามสิบบาท) ได้ครอบคลุมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจ ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ปัญหาในปัจจุบันคือ General Practitioner, Internal Medicine Specialist, หรือแม้ Cardiologist ยังไม่ทราบ ว่ามีทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย heart failure ด้วยวิธีปลูกถ่ายหัวใจในประเทศไทย ไม่ทราบและไม่เข้าใจ ขั้นตอน วิธีการเลือก การส่งต่อ และ การดูแลผู้ป่วย ตลอดจน สิทธิ์การรักษาที่สามารถครอบคลุมการปลูกถ่ายหัวใจในปัจจุบัน

ใน ปี พ.ศ. 2560 นี้ ถือเป็น 30 ปีครบรอบการปลูกถ่ายหัวใจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และของประเทศไทย และเฉลิมฉลองครบกรอบการทำ heart transplant มากกว่า 120 ราย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมวิชาการ Chulalongkorn Heart Transplant Summit 2017 ขึ้นเพื่อ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายหัวใจ หรือ Heart Transplant ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับ Heart transplant ครั้งแรกของประเทศไทย

Course Highlights

ช่วงเช้า: ของการอบรมจะเป็น lecture คล้าย short course หรือ review เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทาง heart transplant หรือแม้ผู้ที่มีพื้นฐานมาก่อนเพื่อเพิ่มพูนต่อยอดความรู้

ช่วงเที่ยง: จะมีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทยและ SEA ที่ยังมีชีิวิตอยู่ที่สมบูรณ์ ซึ่งมีชีวิต 30 ปีหลัง heart transplant ซึ่งจะมีดารามาร่วมสัมภาษณ์ด้วย tentative เป็นคุณแพนเค๊ก

ช่วงบ่าย: เป็น Case Discussion Session เกี่ยวกับผู้ป่วย Heart Failure ในรูปแบบต่างๆ เหมาะกับ Cardiologist / CVT/ Medicine

Course Objectives

1. เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ Current concept and current status of heart transplant in Thailandและ รวมถึง การปลูกถ่ายหัวใจร่วมกับปอด (Heart-Lung Transplant) และ การปลูกถ่ายหัวใจร่วมกับไต (Dual Heart-Kidney Transplant)

2. เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Selection of heart failure candidate for heart transplantation ให้กับ adult และ pediatric cardiologist รวมถึง CVT surgeon

3. เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย heart failureในบริบท  (scenarios) ต่างๆ ได้แก่ Optimal medical therapy, devices [ICD/CRT]in heart failure, mechanical circulatory support, revascularization, surgery, palliative care, or heart transplant

4. เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Indication and contraindication for heart transplant for heart failure patients

5. เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Post heart transplant care and essential complications

6.เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Heart transplant evaluation and waiting list

7. เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด การตัดและรักษาอวัยวะของผู้บริจาค (Organ Retrieval)

8. เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี การปลูกถ่ายหัวใจ และ สร้างชื่อเสียงและส่งเสริมศักยภาพของสถาบันศูนย์ฝึกอบรม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

 

Who Should Attend ?

 1. Cardiologist/Cardiology Fellow
 2. Internal Medicine MD./Resident
 3. CVT MD./Resident
 4. Pediatric Cardiologist/Fellow
 5. พยาบาล และ ผู้สนใจอื่นๆ

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

Scientific Meetings and Academic Calendar

 

 

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3181929

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ