Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Chulalongkorn Heart Failure and Heart Transplant Congress

Chulalongkorn Heart Transplant Summit 2017

ศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560  ห้องประชุม 200  ตึกภูมิสิริฯชั้น 13  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน online เต็มแล้ว (ระบบได้ทำการ lock ไม่สามารถลงทะเบียน online ได้)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมงานประชุม

1) เลือกอาหารเที่ยง (Lunch symposium) เสริฟในห้องประชุม

ปิดรับ order online 6:00 น. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 (หากสั่งไม่ทันรบกวน เลือกอีกครั้ง หน้าโต๊ะลงทะเบียน)

 

 

 

 

ถาม: ทำไมต้องสั่งอาหารล่วงหน้า

ตอบ: เพื่อลดความ busy ณ โต๊ะลงทะเบียน ในวันที่ 22 กันยายน 2560

  • (1) ท่านจะได้รับสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ของอาหารกล่องที่ท่านเลือกข้างต้นนี้ ณ โต๊ะลงทะเบียน โดย สติกเกอร์จะสอดอยู่ด้านหลังของ Badge ของท่าน
  • (2) เมื่อจบ lunch symposium 12:20 น. ให้ท่านนำสติกเกอร์ดังกล่าวติดที่พนักพิงของผู้ที่นั่งด้านหน้าของท่าน (เพื่อให้พนักงานเห็นสัญลักษณ์สีสติ๊กเกอร์ เพื่อสามารถเสริฟชนิดของอาหารกลางวันได้ถูกต้องและรวดเร็ว)
  • (3) เมื่อได้รับข้าวกล่องแล้วกรุณานำสติ๊กเกอร์ออกจากพนักพิงของเก้าอี้ด้านหน้าของท่าน

ภาพตัวอย่างการติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ชนิดของอาหารกลางวัน ของท่านที่เลือกไว้แล้ว

2) Location อาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วง Exhibition visit and Coffee Break

เนื่องจากเวลาพักเบรคมีจำกัด  จึงได้จัด refreshment ตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันการแออัดและรอคิวนาน  ตามแผนผังด้านล่างนี้  (สีม่วง เขียนว่า Coffee Break)

For more info,  click here http://www.chulacardiaccenter.org/th/component/content/article/299

3)  Download  Speakers' Powerpoint Slides

ท่านจะได้รับ link เพื่อ download slides ของวิทยากร เมื่อทำ online Evaluation เสร็จ  หลังกด Submit จะมีข้อความขอบคุณพร้อม link download slides

4) Certification of attendance

เป็น electronic certification ส่งให้ท่านเมื่อท่านได้ลงชื่อ ในใบเซนต์ชื่อเข้าร่วมประชุม  จัดส่งให้ทางอีเมลล์ หรือ ให้ download จาก website  (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

5) CME 5.5 credits

ทางผู้จัดจะแจ้ง CME status ทางอีเมลล์ (กรุณา ระบุอีเมลล์หน้าโต๊ะ ลงทะเบียน)

6) รับหนังสือ Heart Transplant Handbook (จำนวนจำกัด)

  • 1) ถ่ายรูปท่านที่ backdrop
  • 2) เข้า Facebook ไปยังเครื่องหมายแว่นขยายพิมพ์คำว่า
  • 3) upload รูปถ่ายท่านขึ้น ใน page ของ Chula HF and transplant
  • 4) Capture หน้าจอหรือ นำหน้าจอมาแสดง ณ โต๊ะลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือ Handbook for Heart Transplant

 

7)  ร่วมรณรงค์ประหยัด recycle คืน badge เข้าร่วมประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม กรุณาคืน badge ณ จุดโต๊ะลงทะเบียนก่อนออกจากงานประชุม เพื่อรณรงค์ประหยัด recycle การใช้ Badge

ท่านจะได้รับ QR code สำหรับ download Video การประชุม Chula Heart Transplant Summit 2017 เมื่อท่านคืน badge

Video จะพร้อม view อาจใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3-4 สัปดาห์หลังงานประชุม

Contact: กชกร หรือ จันทร์ธิมา  โทรศัพท์ : 0-2256-4000 หรือ 0-2649-4000 ต่อ 82601-2 โทรสาร : 0-2649-4000 ต่อ 82604  Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

โรคลิ้นหัวใจเสื่อม/ชราภาพ -โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (Aortic valvular stenosis)
Sunday, 10 April 2016 03:55

โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ 

คืออะไร

โรคลิ้นหัวใจเออออร์ติก (อ่านว่า เอ-ออร์-ติก) ตีบ เป็นโรคลิ้นหัวใจที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เกิดจากความเสื่อมของลิ้นตามอายุ ความเสื่อมที่เกิดขึ้นนำมาสู่การเกาะของหินปูนบริเวณลิ้น ซึ่งทำให้ลิ้นขยับเปิดได้ลำบากมากขึ้น ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเป็นลิ้นหัวใจที่สำคัญกล่าวคือเป็นทางผ่านของเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ในกรณีที่ลิ้นไม่สามารถเปิดได้ดีตามปกติ จะทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลง หรือทำให้หัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่และอาจเกิดปัญหาหัวใจล้มเหลวตามมาได้ ในผู้ป่วยบางรายมีลิ้นหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด (Bicuspid aortic valve) ก็สามารถเกิดภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบได้เช่นกันโดยอายุยังไม่มาก

อาการของโรค

ลิ้นหัวใจตีบสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรง ผู้ป่วยที่มีลิ้นตีบเล็กน้อย อาจไม่มีอาการใดๆเลย แต่เมื่อลิ้นตีบมากขึ้นในระดับปานกลางหรือระดับรุนแรงมักทำให้มีอาการดังนี้

  • เหนื่อยเวลาออกแรงหรือออกกำลัง หรือ
  • หน้ามืดเป็นลมหรือหมดสติเวลาออกกำลัง หรือ
  • เจ็บหน้าอก

ตามธรรมชาติของโรคนี้ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา เช่น...

Read more...
 
Chulalongkorn Heart Failure Scientific Meeting and Prince Mahidol Award Youth Program Conference 27 Jan 2016
Friday, 29 January 2016 18:55

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2016 และ Chulalongkorn Heart Failure Scientific Meeting ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานประชุม ประสบความสำเร็จมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  โดยการประชุมมุ่งเน้นเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ประกอบกับได้นำเสนอศักยภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และทีมงานในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ การใส่เครื่อง VAD และ การให้บริการ Heart failure clinic ซึ่งครบวงจรและสมบูรณ์แบบ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนมากเป็นแพทย์ในสาขาโรคหัวใจและอายุรกรรมทั่วไป  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Randall Starling ซึ่งเป็น Head of Section of Heart Failure and Transplant Program ณ Cleveland Clinic , Ohio, USA มาร่วมบรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ (Case-discussion)

 

ในวันเดียวกันเวลา 11:20-12:30 น. ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันรับรอง Prince Mahidol Award Youth Program's Mentors  2 ท่านด้วยกันได้แก่ Dr. Randall Starling เป็นอายุรแพทย์หัวใจเชี่ยวชาญทางด้านภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ  ณ Cleveland Clinic , Ohio, USA. ซึ่งเป็น Mentor ของนักเรียนทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล นพ. วีรประภาส กิตติพิบูลย์ (นักเรียนทุนจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  และ Dr. Peter Fecci เป็น ศัลยแพทย์ประสาท Duke University, USA. ซึ่งเป็น Mentor ของนักเรียนทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล นพ. ภควัต  จงสถิตเกียรติ (นักเรียนทุนจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  ณ ห้องประชุม VIP ตึก สก ชั้น 10

 
มาทำความรู้จักห้องผ่าตัดหัวใจและทรวงอกแบบทันสมัย ณ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Monday, 29 December 2014 00:49

ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกใหม่ทันสมัย ตึก สก. ชั้น 5 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มีจำนวนห้องผ่าตัด 4 ห้อง ขนาด 8 เมตร x 8 เมตร มีระบบอากาศปลอดเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ทันสมัย มีความปลอดภัยสูงสุด ได้มาตรฐานสากล รองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกที่อยู่ในภาวะวิกฤติ  และได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และนับเป็นหนึ่งในห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุด ผนวกกับทีมศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะทาง

Read more...
 
เครื่องแวด-VAD หรือ เครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือด (Ventricular Assisted Device)
Tuesday, 02 December 2014 00:13

บทความโดย นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

(ภาพสามารถคลิ๊กขยายใหญ่เพื่ออ่านรายละเอียด)

 

ภาวะหัวใจอ่อนแรง (ฮาร์ท-แฟ็ล-เลียร์ Heart failure) ภาวะหัวใจวาย หรือ ภาวะหัวใจล้มเหลว

เป็นความผิดปกติของหัวใจที่พบได้บ่อย โดยหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อย หายใจลำบาก นอนราบไม่ได้ มีน้ำค้างในร่างกาย และมือเท้าบวม หลายๆครั้งต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ภาวะหัวใจอ่อนแรงนี้ บางครั้งเป็นรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต การรักษาภาวะหัวใจอ่อนแรงประกอบด้วยหลายวิธีแล้วแต่ระดับความรุนแรงของโรค เริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน การักษาด้วยยา การใส่เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ จนไปถึงการปลูกถ่ายหัวใจ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการรักษาใหม่ ที่สามารถทำให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจอ่อนแรงขั้นสุดท้ายมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ เครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือด (“เวน-ทริ-คู-ล่าร์ แอส-สิสท์-เทด ดี-ไวส์”- ventricular assisted device หรือ “เครื่องแวด”-VAD) บางครั้งอาจจะเรียกว่าเครื่องพยุงหัวใจ หรือ หัวใจเทียม เพื่อให้เป็นการง่ายต่อการเรียกผู้เขียนขออนุญาตเรียกทับศัพท์ว่าเครื่องแวด-VAD

เครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือด คืออะไร

ตรงตามตัว เครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือดก็คือเครื่องมือที่ช่วยหัวใจสูบฉีดเลือด เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย ผู้เขียนขออนุญาตยกตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ที่ผู้อ่านอาจคุ้นเคย เช่น “ไตเทียม" หรือการล้างไต ก็คืออุปกรณ์ที่ทำงานแทนไตในผู้ป่วยที่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย “เครื่องช่วยหายใจ” ก็เป็นอุปกรณ์ที่แพทย์เฉพาะทางโรคปอดใช้เพื่อพยุงการหายใจในขณะที่คนไข้หายใจไม่ไหว เมื่อถึงคราวที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ ในคนไข้ที่ภาวะหัวใจอ่อนแรงระยะสุดท้าย แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจอาจจะพิจารณาเพื่อใช้เครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือด

ความสำเร็จของศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการผ่าตัดใส่เครื่องแวด

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามารถผ่าตัดใส่เครื่องแวด ฮาร์ท-แมท 2 – HeartMate II สำเร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดย ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศและผู้ช่วยผ่าตัด นพ.พัชร อ่องจริต โดยมีคณาจารย์อายุรแพทย์โรคหัวใจ (นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม ผศ.พญ. ศริญญา ภูวนันท์ และ นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์) และพยาบาล ภาวิณี นาควิโรจน์ ร่วมดูแลผู้ป่วยก่อน ระหว่างและหลัง ผ่าตัดทำให้ประสบความสำเร็จในการรักษาเป็นอย่างดี หลังจากนั้นผ่าตัดผู้ป่วยรายที่สองสำเร็จเช่นกัน เครื่องรุ่นใหม่ชื่อ HeartMate III ในเดือน มิถุนายน 2559  และ ล่าสุดในเดือน มิถุนายน 2560 นี้ได้ผ่าตัดผู้ป่วยรายที่สามใส่เครื่อง HeartMate III นับเป็นสถาบันที่ใส่เครื่อง HeartMate มากที่สุดในประเทศไทย

Read more...
 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายล่างหนาผิดปกติแต่กำเนิด (Hypertrophic Cardiomyopathy)
Saturday, 01 February 2014 22:15
บทความโดย พญ. ปิยนาฏ ปรียานนท์

เป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรม พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบว่ากล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายล่างมีความหนากว่าปกติโดยไม่มีสาเหตุแน่ชัด ถ้าตัดชิ้นเนื้อมาตรวจก็จะพบว่ากล้ามเนื้อหัวใจบริเวณนั้นหนาตัวขึ้นมา เซลกล้ามเนื้อเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบและมีพังผืดแทรกอยู่ทั่วๆไป

กล้ามเนื้อหัวใจที่หนา คือกล้ามเนื้อหัวใจของหัวใจห้องซ้ายล่าง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นผนังกั้นระหว่างหัวใจห้องซ้ายล่างและขวาล่าง (Interventricular septum) ซึ่งผนังหัวใจจะหนามากจนปิดกั้นการสูบฉีดของเลือดจากหัวใจห้องซ้ายล่างออกไปยังหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า (Hypertrophic Obstructive CardioMyopathy, HOCM) (ดังรูปที่ 1)

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 2 of 5

KCMH Cardiac Center Staff Login

Scientific Meetings and Academic Calendar

 

 

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 3190362

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters