Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Heart Failure and Transplant ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องประมาณ 50% จะเสียชีวิตภายใน  5 ปี  ปรัชญาการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เหนื่อย และ มีอายุยืนยาว การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้โดย การรักษาด้วยยา ซึ่งประมาณ 80% สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรลุปรัชญาในการรักษาดังกล่าวข้างต้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล อาจพิจารณาการรักษาในขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การฝังเครื่องให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กัน (Cardiac re synchronization therapy defibrillator (CRT-D)) หรือ เครื่องพยุงหัวใจ (หัวใจเทียมโลหะ) หรือ Ventricular assist device (VAD) หรือ การปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart Transplantation)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

 

Home Specialties and Services Adult Cardiology Echocardiography Laboratory
transesophageal echocardiogram (TEE) PDF Print E-mail
Sunday, 25 December 2011 14:50

What is transesophageal echocardiogram (TEE)?

As opposed to the standard echocardiogram, in which the transducer is placed over the chest wall, in TEE the transducer is passed into the esophagus (swallowing pipe) and is positioned directly behind the heart. The transducer bounces sound waves off the heart and images of the cardiac structures are produced. TEE is useful in patients in whom adequate echo images cannot be obtained by standard echo techniques.

 

Are you eligible for this procedure?

Patients with structural heart disease with an inadequate information from standard transthoracic echocardiogram may need TEE. Patient with bleeding tendency, esophageal disease, difficult swallowing, some drug allergy, C-spine (Neck instability) diseases, rheumatoid arthritis may be contraindicated for the TEE.

 

 

Any side effects or adverse risks? The complication is rare. However,

the following conditions can occur.

§  Transient throat pain or difficult swallowing        

§  Laryngospasm

§  Shortness of breath

§  Aspiration

§  Esophageal rupture requiring surgery

§  Somnolence

§  Respiratory failure

§  Cardiac arrest/death

 

What would you expect before the procedure?

-         You are required not to eat or drink (except your regular medication) for at least 6 hours.

-         You are required to get changes to the comfortable patient gown before the exam.

-         You are required to remove your dentures and glasses before the exam.

-         You will be explained and instructed about the test, and asked to sign the consent form.

-         Your will be given a few puffs of local anesthesia spray to your throat and IV medication for conscious sedation.

-         You will be placed on blood pressure cuff over your arm, ECG patch over your chest and belly for ECG monitoring, and a small finger clip for oxygen monitoring.

-         You will be positioned rolling over your left side.

-         The procedure will take about 30-60 minutes

 

What would you expect after the procedure?

-         You will be closely monitored in the recovery room.

-         You will be referred to the referral doctor to discuss about the results.

-         In case of urgency or emergency, the doctor at echocardiography lab will discuss with you and your referral doctor, and manage appropriately.

-         You are not allowed to drive because you will be likely to have intravenous conscious sedation during the procedure.

 

Recommendation after the procedure:

-         No oral intake until no difficulty swallowing.

-         Do not drive within 12 hours after the procedure if sedation is used.

 

Lab: Location: Noninvasive Lab, Bhumisiri Building FL 4

Costs:

Office hour:  3500 Bahts.

Special Echo Service (OT):  4500 Bahts.

(These costs are subjected to change without a notice on website. Please ask for the updated costs)

 

New Technology:

Real-time 3D and 4D echocardiogram is the state –of-the-art in ultrasound technology which acquire images in a pyramidal shape instead of scanned plane. The 3-D technology allows us to better understand complex anatomy of the heart and locate the pathology especially in mitral valve diseases, ASD, and guiding for surgical and percutaneous interventions.

 

 

 

 

 

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 4116259

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters