Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Heart Failure and Transplant ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องประมาณ 50% จะเสียชีวิตภายใน  5 ปี  ปรัชญาการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เหนื่อย และ มีอายุยืนยาว การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้โดย การรักษาด้วยยา ซึ่งประมาณ 80% สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรลุปรัชญาในการรักษาดังกล่าวข้างต้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล อาจพิจารณาการรักษาในขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การฝังเครื่องให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กัน (Cardiac re synchronization therapy defibrillator (CRT-D)) หรือ เครื่องพยุงหัวใจ (หัวใจเทียมโลหะ) หรือ Ventricular assist device (VAD) หรือ การปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart Transplantation)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

 

Home
มาทำความรู้จักห้องผ่าตัดหัวใจและทรวงอกแบบทันสมัย ณ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ PDF Print E-mail
Monday, 29 December 2014 00:49

ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกใหม่ทันสมัย ตึก สก. ชั้น 5 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มีจำนวนห้องผ่าตัด 4 ห้อง ขนาด 8 เมตร x 8 เมตร มีระบบอากาศปลอดเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ทันสมัย มีความปลอดภัยสูงสุด ได้มาตรฐานสากล รองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกที่อยู่ในภาวะวิกฤติ  และได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และนับเป็นหนึ่งในห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุด ผนวกกับทีมศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะทาง

ระบบความทันสมัย ประกอบด้วย...

• ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ชนิดผนึกแน่น มีช่องหน้าต่างกระจกมอง ห้องที่ทำเอ๊กซเรย์บานประตูจะบุด้วยแผ่นตะกั่วและกระจกป้องกันรังสี ควบคุมด้วยสวิตซ์แบบไม่ต้องสัมผัส ใช้มือโบกที่ปุ่ม เวลาเปิด ปิด

• ระบบควบคุมสภาวะอากาศปลอดเชื้อ ( Laminar air flow ) “ Class 10,000 ” ให้ความปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐาน มีค่าความสะอาดของห้องผ่าตัด ที่มีอนุภาคฝุ่นแขวนลอยในอากาศขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนขึ้นไป รวมกันไม่เกิน 10,000 อนุภาค/อากาศ 1 ลบ.ฟุต

• ผนัง พื้น ฝ้าเพดาน เป็นวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย แข็งแรง ทนทาน ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ทนกรด ด่าง

• ระบบจัดการสัญญาณภาพภายในห้องผ่าตัด (Integration system) สามารถรองรับ การส่งสัญญาณภาพระยะไกล และเชื่อมต่อเข้ากับกล้องต่างๆ ภายในห้องผ่าตัด โดยตัดต่อสัญญาณภาพเข้ากับจอภาพขนาดใหญ่ สามารถถ่ายทอดภาพการผ่าตัดในพื้นที่ปลอดเชื้อ ออกสู่จอภาพในห้องผ่าตัดเครื่องอื่นๆ เพื่อให้ผู้ทำงานสามารถมองเห็นภาพการผ่าตัด และบริเวณโดยรอบได้อย่างสะดวก คมชัด

• เตียงผ่าตัดไฟฟ้า ที่ออกแบบเพื่อการใช้งานกับการผ่าตัดหัวใจในภาวะวิกฤต สามารถเคลือนที่ได้ โดยการใช้ รถเข็นเป็นตัวเคลื่อนย้าย มีแกนเตียงพร้อมฐาน สามารถถอดสลับพื้นเตียง พื้นเตียงทำด้วยวัสดุ เป็นชิ้นเดียวยาวตลอด สามารถเอ็กซเรย์ผ่านได้ ทำด้วยโลหะปลอดสนิม

• ชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดาน ภายในมีท่อนำก๊าซ สายสัญญาณ

สถิติการผ่าตัด ปี 2556 รวม 1,267 ราย

  • ผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ (CABG) 196 ราย
  • ผ่าตัดแก้ไขหัวใจพิการแต่กำเนิด (CONGENITAL) 194 ราย
  • ผ่าตัดลิ้นหัวใจ (VALVE) 162 ราย
  • ผ่าตัดปอด(LOBECTOMY) 159 ราย
  • ผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพอง( ANEURYSM) 50 ราย
  • อื่นๆ (OTHER) 574 ราย
  • ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหัวใจ (HEART TRANSPLANTATION) 6 รายและ 12 รายในปี 2557

ข้อเด่น

1. รักษาผู้ป่วยผ่าตัดโรคหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหัวใจ-ปอด ตั้งแต่แรกเกิด ทุกเพศ/วัย ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ในและนอกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง บริการผ่าตัดหัวใจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล มีความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพสูงสุด

2. สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทันสมัย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคไอที มีระบบปรับอากาศที่ปลอดเชื้อ ปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ มีห้องทำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัด ที่สามารถ ล้างและนึ่งฆ่าเชื้อโรค และมีการตรวจสอบเครื่องมือปลอดเชื้อก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วย มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีกล้องวงจรปิดติดทุกพื้นที่ในห้องผ่าตัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากร

3. แต่ละห้องจะมีจอวีดีโอที่สามารถถ่ายทอดและบันทึกภาพให้แก่ทีมผ่าตัดเห็นในขณะผ่าตัด เพื่อใช้ในการศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย รวมถึงมีเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย และพร้อมใช้งาน มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถวินิจฉัยได้หากมีการเปลี่ยนแปลงขณะผ่าตัด และมีโทรศัพท์ติดต่อ ในห้องผ่าตัดทุกห้อง มีจอแสดงสถานะผู้ป่วยในห้องผ่าตัดและด้านหน้าห้อง ไอ.ซี.ยู

*****นอกจากนี้ยังได้รับรอยยิ้มและการต้อนรับและดูแลที่ดีจากพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ท่านรู้สึกอบอุ่น และอุ่นใจเมื่อมาใช้บริการ******

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 3865966

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters