Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ขอแสดงความยินดีกับสาขาอายุรศาสตร์หัวใจทำงานวิจัยระดับนานาชาติในสาขาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
Friday, 27 May 2016 10:27

สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำทางการดูแลโรคหัวใจในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ผู้เขียนตั้งใจจะใช้บทความขนาดสั้นนี้อธิบายเกี่ยวกับ งานวิจัยทางการแพทย์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

การวิจัยทางการแพทย์ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาความเข้าใจ ความรู้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย งานวิจัยทางการแพย์อาจจะเกี่ยวกับยาชนิดใหม่ ยาผสมแบบใหม่ การผ่าตัดแบบใหม่ หรือ แม้แต่เครื่องมือใหม่ที่ใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น เป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยคือการยืนยันว่าการรักษานั้นๆ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด มีการดำเนินงาน หลายการวิจัยในช่วงเวลาพร้อมๆ กัน ซึ่งบางงานวิจัยเป็นงานวิจัยระดับนานาชาติ นี่ถือเป็นเรื่องน่ายินดี ว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถทำวิจัย โดยใช้มาตรฐานการรักษาและทำวิจัยในระดับสากลได้ ขอยกตัวอย่างงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งผู้เขียนมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยในขณะนี้

Read more...
 
โรคลิ้นหัวใจเสื่อม/ชราภาพ -โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (Aortic valvular stenosis)
Sunday, 10 April 2016 03:55

โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ 

คืออะไร

โรคลิ้นหัวใจเออออร์ติก (อ่านว่า เอ-ออร์-ติก) ตีบ เป็นโรคลิ้นหัวใจที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เกิดจากความเสื่อมของลิ้นตามอายุ ความเสื่อมที่เกิดขึ้นนำมาสู่การเกาะของหินปูนบริเวณลิ้น ซึ่งทำให้ลิ้นขยับเปิดได้ลำบากมากขึ้น ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเป็นลิ้นหัวใจที่สำคัญกล่าวคือเป็นทางผ่านของเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ในกรณีที่ลิ้นไม่สามารถเปิดได้ดีตามปกติ จะทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลง หรือทำให้หัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่และอาจเกิดปัญหาหัวใจล้มเหลวตามมาได้ ในผู้ป่วยบางรายมีลิ้นหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด (Bicuspid aortic valve) ก็สามารถเกิดภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบได้เช่นกันโดยอายุยังไม่มาก

อาการของโรค

ลิ้นหัวใจตีบสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรง ผู้ป่วยที่มีลิ้นตีบเล็กน้อย อาจไม่มีอาการใดๆเลย แต่เมื่อลิ้นตีบมากขึ้นในระดับปานกลางหรือระดับรุนแรงมักทำให้มีอาการดังนี้

  • เหนื่อยเวลาออกแรงหรือออกกำลัง หรือ
  • หน้ามืดเป็นลมหรือหมดสติเวลาออกกำลัง หรือ
  • เจ็บหน้าอก

ตามธรรมชาติของโรคนี้ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา เช่น...

Read more...
 
Chulalongkorn Heart Failure Scientific Meeting and Prince Mahidol Award Youth Program Conference 27 Jan 2016
Friday, 29 January 2016 18:55

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2016 และ Chulalongkorn Heart Failure Scientific Meeting ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานประชุม ประสบความสำเร็จมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  โดยการประชุมมุ่งเน้นเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ประกอบกับได้นำเสนอศักยภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และทีมงานในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ การใส่เครื่อง VAD และ การให้บริการ Heart failure clinic ซึ่งครบวงจรและสมบูรณ์แบบ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนมากเป็นแพทย์ในสาขาโรคหัวใจและอายุรกรรมทั่วไป  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Randall Starling ซึ่งเป็น Head of Section of Heart Failure and Transplant Program ณ Cleveland Clinic , Ohio, USA มาร่วมบรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ (Case-discussion)

 

ในวันเดียวกันเวลา 11:20-12:30 น. ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันรับรอง Prince Mahidol Award Youth Program's Mentors  2 ท่านด้วยกันได้แก่ Dr. Randall Starling เป็นอายุรแพทย์หัวใจเชี่ยวชาญทางด้านภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ  ณ Cleveland Clinic , Ohio, USA. ซึ่งเป็น Mentor ของนักเรียนทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล นพ. วีรประภาส กิตติพิบูลย์ (นักเรียนทุนจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  และ Dr. Peter Fecci เป็น ศัลยแพทย์ประสาท Duke University, USA. ซึ่งเป็น Mentor ของนักเรียนทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล นพ. ภควัต  จงสถิตเกียรติ (นักเรียนทุนจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  ณ ห้องประชุม VIP ตึก สก ชั้น 10

 
มาทำความรู้จักห้องผ่าตัดหัวใจและทรวงอกแบบทันสมัย ณ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Monday, 29 December 2014 00:49

ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกใหม่ทันสมัย ตึก สก. ชั้น 5 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มีจำนวนห้องผ่าตัด 4 ห้อง ขนาด 8 เมตร x 8 เมตร มีระบบอากาศปลอดเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ทันสมัย มีความปลอดภัยสูงสุด ได้มาตรฐานสากล รองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกที่อยู่ในภาวะวิกฤติ  และได้ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และนับเป็นหนึ่งในห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุด ผนวกกับทีมศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะทาง

Read more...
 
เครื่องแวด-VAD หรือ เครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือด (Ventricular Assisted Device)
Tuesday, 02 December 2014 00:13

บทความโดย นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

(ภาพสามารถคลิ๊กขยายใหญ่เพื่ออ่านรายละเอียด)

 

ภาวะหัวใจอ่อนแรง (ฮาร์ท-แฟ็ล-เลียร์ Heart failure) ภาวะหัวใจวาย หรือ ภาวะหัวใจล้มเหลว

เป็นความผิดปกติของหัวใจที่พบได้บ่อย โดยหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อย หายใจลำบาก นอนราบไม่ได้ มีน้ำค้างในร่างกาย และมือเท้าบวม หลายๆครั้งต้องเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ภาวะหัวใจอ่อนแรงนี้ บางครั้งเป็นรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต การรักษาภาวะหัวใจอ่อนแรงประกอบด้วยหลายวิธีแล้วแต่ระดับความรุนแรงของโรค เริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน การักษาด้วยยา การใส่เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ จนไปถึงการปลูกถ่ายหัวใจ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการรักษาใหม่ ที่สามารถทำให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจอ่อนแรงขั้นสุดท้ายมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ เครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือด (“เวน-ทริ-คู-ล่าร์ แอส-สิสท์-เทด ดี-ไวส์”- ventricular assisted device หรือ “เครื่องแวด”-VAD) บางครั้งอาจจะเรียกว่าเครื่องพยุงหัวใจ หรือ หัวใจเทียม เพื่อให้เป็นการง่ายต่อการเรียกผู้เขียนขออนุญาตเรียกทับศัพท์ว่าเครื่องแวด-VAD

เครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือด คืออะไร

ตรงตามตัว เครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือดก็คือเครื่องมือที่ช่วยหัวใจสูบฉีดเลือด เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย ผู้เขียนขออนุญาตยกตัวอย่างเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ที่ผู้อ่านอาจคุ้นเคย เช่น “ไตเทียม" หรือการล้างไต ก็คืออุปกรณ์ที่ทำงานแทนไตในผู้ป่วยที่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย “เครื่องช่วยหายใจ” ก็เป็นอุปกรณ์ที่แพทย์เฉพาะทางโรคปอดใช้เพื่อพยุงการหายใจในขณะที่คนไข้หายใจไม่ไหว เมื่อถึงคราวที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ ในคนไข้ที่ภาวะหัวใจอ่อนแรงระยะสุดท้าย แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจอาจจะพิจารณาเพื่อใช้เครื่องช่วยการไหลเวียนของเลือด

ความสำเร็จของศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการผ่าตัดใส่เครื่องแวด

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามารถผ่าตัดใส่เครื่องแวด ฮาร์ท-แมท 2 – HeartMate II สำเร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดย ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศและผู้ช่วยผ่าตัด นพ.พัชร อ่องจริต โดยมีคณาจารย์อายุรแพทย์โรคหัวใจ (นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม ผศ.พญ. ศริญญา ภูวนันท์ และ นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์) และพยาบาล ภาวิณี นาควิโรจน์ ร่วมดูแลผู้ป่วยก่อน ระหว่างและหลัง ผ่าตัดทำให้ประสบความสำเร็จในการรักษาเป็นอย่างดี หลังจากนั้นผ่าตัดผู้ป่วยรายที่สองสำเร็จเช่นกัน เครื่องรุ่นใหม่ชื่อ HeartMate III ในเดือน มิถุนายน 2559  และ ล่าสุดในเดือน มิถุนายน 2560 นี้ได้ผ่าตัดผู้ป่วยรายที่สามใส่เครื่อง HeartMate III นับเป็นสถาบันที่ใส่เครื่อง HeartMate มากที่สุดในประเทศไทย

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 4 of 7

KCMH Cardiac Center Staff Login

Scientific Meetings and Academic Calendar

 

 

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 11766080

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters