Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รพ.จุฬาฯ ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชูความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล พร้อมขยายองค์ความรู้สู่โรงพยาบาลทั่วไทย

วันนี้ (24 พ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 70-80%ทั้งยังพบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 45 ปี พร้อมเดินหน้าตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันให้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวภายในโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศไทย ด้วยโครงการ “Heart Connect” จัดอบรมองค์ความรู้สำหรับการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ จากผลกระทบของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วโรคความดันโลหิตสูง และ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวของคนไทยในช่วงวัยสูงอายุ รวมถึงวัยทำงานที่มักพบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ จนอาจละเลยการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดสูง ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทั้งสิ้น โดยคาดว่าจำนวน 1 ใน 5ของประชากรไทยจะมีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแฝงอยู่ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนกว่า 50%มักจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี ภายหลังจากตรวจพบอาการภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 1 ใน 4 ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำท่วมปอดภายใน 30 วันแรกหลังออกจากโรงพยาบาล และประมาณ 50% ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 6 เดือน

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ หัวหน้าคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และ หัวหน้าอนุสาขาวิชาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวในสังคม จึงได้จัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic)ขึ้นในปี 2555 โดยมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะล้มเหลวให้แก่ผู้ป่วยด้วย 5-6ขั้นตอนการตรวจเช็คผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของคลินิกฯ ดังนี้

Home
Chula-Heart Failure (C-HF) and the Prince Mahidol Award Youth Program Conference- 27 January 2016
Tuesday, 03 November 2015 22:07

เรียน  ผู้เข้าประชุมทุกท่าน  ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุม Chulalongkorn’s heart failure (C-HF) scientific meeting และ Prince Mahidol Award Youth Program (PMA-YP) Conference 2016: Cardiology Session

27 มกราคม 2559  เปิดลงทะเบียน 7:30-8:00

ท่านสามารถเช็ครายละเอียดได้ดังนี้ (คลิ๊กที่นี่)


Course syllabus (Password is required สำหรับผู้ส่งใบ Eval form)Course directors

Sarinya Puwanant, MD, FASE; Smonporn Boonyaratavej, MD; Wacin Buddhari, MD, FACC; Aekarach Ariyachaipanich, MD

 

Course description

Chulalongkorn’s heart failure (C-HF) scientific meeting is organized by the Division of Cardiovascular Medicine, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. Chulalongkorn’s heart failure (C-HF) course will provide an update management in heart failure, highlighting clinical pearls and pitfalls, introduction new medical therapy in heart failure, case study, comprehensive review of evidence-based benefits and roles of wide spectrum of heart failure topics, and emphasizing options for ventricular assist device and heart transplant under the theme of “Managing Heart Failure 2016”. A case study will discuss common problem in coronary artery disease and left ventricular dysfunction.

Chulalongkorn’s heart failure (C-HF) scientific meeting will be held in the morning, in Thai, with the continuum of the joint cardiology session of the 4th Prince Mahidol Award Youth Program (PMA-YP) Conference 2016, in English, hosted by Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, in the afternoon.

The Prince Mahidol Award Youth Program (PMAYP) has main objectives of inspiring the young physicians to devote their lives to promote health of the mankind, as well as to create young health scientists with the cooperation between the Foundation and the Thai and overseas medical/health institutions. With this fact, the organizing committee of the PMAYP Conference is planning to organize this meeting for providing participants an opportunity to participate and exchange your knowledge experiences with PMAYP scholars and their mentors from Thailand and the United States. Last year, Veraprapas Kittipibul, MD, a cum laude graduate of Chulalongkorn University, one of 5 scholars, studied in the field of heart failure and transplant at Cleveland Clinic, Ohio, USA. His US. mentor is Dr. Randall Starling, Head of the Section of Heart Failure and Cardiac Transplant Medicine, the Medical Director of the Kaufman Center for Heart Failure and a Staff Cardiologist in the Robert and Suzanne Tomsich Department of Cardiovascular Medicine, Cleveland Clinic, Ohio, USA. His Thai mentor is Dr. Sarinya Puwanant, Division of Cardiovascular Medicine, Department of Medicine, Chulalongkorn University.

Prince Mahidol Award Youth Program Mentor Lecture will be delivered by Dr. Randall Starling on January 27th, 2016. This will be followed by case-based learning in heart failure. We are honored to have Dr. Randall Starling as a distinguished discussant, along with Thai leaders/cardiologists in the field of advanced heart failure and transplant cardiology. The meeting/conference will be held at Mongkolnavin Hall (ห้องมงคลนาวิน), Sor-kor building, 10th Floor, (ตึก สก ชั้น 10), King Chulalongkorn Memorial Hospital, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Objectives

Upon completion of this program, participants should be able to:

1. Effectively apply appropriate pharmacological treatment for patients with heart failure.

2. Recognize common pitfalls in medical management of heart failure and describe how to overcome.

3. Apply appropriate non-pharmacological treatment options for patients with heart failure.

4. Demonstrate decision –making when to refer patients with refractory heart failure to tertiary center for mechanical circulatory support and heart transplant.

5. Recognize roles and benefits of multidisciplinary program in preventing heart failure readmission.

6. Describe roles of cardiac MRI in evaluation of cardiomyopathy and myocarditis.

7. Describe when to perform endomyocardial biopsy in patients with acute myocarditis.

8. Describe roles of cardiac MRI for patients with acute myocarditis.

9. Recognize medical limitation in acute myocarditis and when mechanical circulatory support is required.

10. Recognize management options in heart failure with recovered ejection fraction.

11. Interpret invasive hemodynamic data and apply appropriate management accordingly.

12. Recognize VAD related complications and describe how to solve.

 

Who should attend?

Cardiologist, Cardiology fellow, Cardiothoracic (CT) surgeon, CT resident, Internist, Heart failure nurse specialist

 

Registration

Registration is required for limited seats with no registration cost. On-site registration is closed when pre- meeting registration is full. Registration must be made online at http://www.chulacardiaccenter.org/pmayp/

 

Faculty

Randall Starling, MD, MPH. Aekarach Ariyachaipanich, MD. Jackarpun Chiapromprasit, MD. Pairoj Chattranukulchai, MD. Sarawut Siwamogsatham, MD. Sarinya Puwanant, MD., FASE. Seri Singhatanadgige, MD. Smonporn Boonyaratavej, MD. Somchai Prechawat, MD. Somkiat Sangwattanaroj, MD. Sudarat Satitthummanid, MD. Surapun Sitthisuk, MD. Suphot Srimahachota, MD. Srisakul Chirakarnjanakorn, MD. Teerapat Yingchonchareon, MD. Wacin Budhhari, MD., FACC.

 

Randall Starling, MD, MPH

Randall Starling, MD, MPH, is Head of the Section of Heart Failure and Cardiac Transplant Medicine, the Medical Director of the Kaufman Center for Heart Failure and a Staff Cardiologist in the Robert and Suzanne Tomsich Department of Cardiovascular Medicine, Cleveland Clinic, Ohio, USA. He also serves as Vice Chairman of Cardiovascular Medicine, Operations. He specializes in congestive heart failure, cardiac transplantation, cardiomyopathy and mechanical circulatory support devices.

Dr. Starling did his undergraduate work in biology, graduating cum laude from the University of Pittsburgh. He continued his education at the University of Pittsburgh School of Public Health, where he graduated summa cum laude with a Master’s Degree in Public Health. He received his medical training at Temple University where he was an Honor Graduate, was inducted into the Alpha Omega Alpha medical honor society and was awarded the Mosby Book Scholarship. He returned to the University of Pittsburgh Medical Center to complete his internship and residency in internal medicine. During the course of his clinical training and association with the University of Pittsburgh Medical Center, Dr. Starling became Chief Medical Resident, Instructor in Medicine and Medical Director of the cardiac transplant program. Dr. Starling completed a fellowship in cardiology from the Ohio State University (OSU). During the course of his association with OSU, Dr. Starling became an Associate Professor of Medicine and Medical Director of the OSU Cardiac Transplant Program. Dr. Starling has been a principal or co-principal investigator on numerous clinical trials, including National Institutes of Health (NIH) grant-funded trials and numerous industry-sponsored trials.

He conducted many other research trials including multicenter, randomized trials related to cardiac transplantation and heart failure. He has particular interest in devices and other forms of surgical therapy for heart failure. He has published articles in a broad spectrum of scientific and professional journals and authored numerous chapters in medical textbooks. He sits on the Editorial Board of the Journal of the American College of Cardiology. Dr. Starling is a reviewer and editorial consultant for numerous other journals. He is Editor of the chapter on Heart Failure in the American College of Cardiology Self-Assessment Program (ACCSAP VI). He has served as an editorial consultant on ABC’s “20/20,” CNN’s “Heroes in Medicine” and several PBS televised programs. He was named to Best Doctors in America in 2002, 2003-2004, and 2005-2007 editions. Dr. Starling is a Fellow in the American College of Cardiology and a member of the American Heart Association Council on Clinical Cardiology, the American Society of Transplantation, the Heart Failure Society of America and the International Society for Heart and Lung Transplantation, where he serves on the Board of Directors and is Program Chair for the several meetings.

 

Contact

จินดารัตน์ ซาวคำ Phone& Fax: 02-2565371 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Scientific Meetings and Academic Calendar

 

 

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 7325372

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters