ข้อมูลจำเป็น *  
คำนำหน้าชื่อ* :
ชื่อ* :
นามสกุล* :
โรงพยาบาล* :
โทรศัพท์มือถือ* :
E-mail * :
    yourmail@email.com
Complimentary code :
อาหาร* : ทั่วไป
มังสวิรัติ
อิสลาม
อื่นๆ โปรดระบุ  
Registration Fee* : 1. ประชุมวิชาการ C-HF 2018 Congress (วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รวมอาหารเที่ยง, อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม)
แพทย์ (4,000 บาท)
พยาบาล เภสัชกรรม resident แพทย์ใช้ทุน และ บุคคลอื่นๆ ที่สนใจ (1,000 บาท)
นิสิตนักศึกษาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สถานที่พัก * : 2. สถานที่พัก (หอพักภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 800 บาท/คืน เตียงคู่)
ไม่ต้องการ
ต้องการจอง โดย

เข้าวันที่ (Check in)
31 ม.ค. 2561  1 ก.พ. 2561  2 ก.พ. 2561  3 ก.พ. 2561  4 ก.พ. 2561

ออกวันที่ (Check out)
1 ก.พ. 2561  2 ก.พ. 2561  3 ก.พ. 2561  4 ก.พ. 2561