Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

CHF-RIM and RN 2021: Chulalongkorn Heart Failure for Resident in Internal Medicine and Registered Nurse
Friday, 04 June 2021 05:51

 

Overview

Heart failure and transplant cardiology program โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความปรารถนาขยายองค์ความรู้เพื่อ

improve heart failure patient care

Course description

ประกอบไปด้วย 4 modules ดังนี้  จัดอบรมทั้งสิ้น 5 วัน และ ทดสอบความรู้ 1 วัน

 • Module 1: Chronic heart failure วันที่ 7-8 สิงหาคม และ วันที่ 21 สิงหาคม 2564
 • Module 2: Acute heart failure วันที่ 22 สิงหาคม 64
 • Module 3: Patients education and professional issues in heart failure 3 กันยายน 2564
  • Webinar: 8:00-12:40 น.
  • Workshop: 14:00-15:00 น. Patient education workshop (**ลงทะเบียนแยก**)
 • Module 4: Final exam and certification วันที่ 4 กันยายน 2564

Format

Live, virtual meeting, Thai language

Credits

CME 20.5 credits  CNEU: pending

Target Audiences

แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และ พยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย heart failure

Certification

เข้าร่วมอบรม > 50% และ ผ่านเกณฑ์การสอบ > 85%

Program Agenda

Registration

 • รอบ 1: ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 21 มิถุนายน 2564
 • รอบ 2: ผู้สนใจภายนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 25 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน แต่ต้องลงทะเบียนในระบบ เนื่องจาก link การประชุมจะส่งทางอีเมลล์และไม่สามารถ duplicate log-in ได้
Educational Symposium Sponsored by
 • Astra Zeneca: SGLT-2i: A New Era of Heart Failure Management  (Speaker: Wacin B., MD)
 • Boehringer Ingelheim: SGLT-2 inhibitor in heart failure- pending title
 • Novartis: ARNI in heart failure-pending title
 • Servier: Ivabradine in heart failure-pending title
 • Thai Otsuka: Aquaretic therapy in heart failure/Tolvaptan- pending title.

 

 

เปิดลงทะเบียนวันที่ 25 มิย. 2564


 

Read more...
 
Heart Patients and COVID-19 Vaccine
Saturday, 15 May 2021 02:22

ผู้ป่วยโรคหัวใจทุกท่านควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

 

Read more...
 
ใหม่ สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกท่าน ติดตั้งแอฟ และ บัตรนัดอิเล็กทรอนิกส์ Chula Care App
Tuesday, 19 January 2021 05:48

 

 

Read more...
 
การรับยาที่ตึกจุมภฏฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
Tuesday, 19 January 2021 06:05

การรับยา ใบนัด และ ใบเจาะเลือด ณ ตึก จุมภฏฯ ชั้น 1

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ลดการแออัดของการรอตรวจ รับยา และ ใบนัด)

ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19

ขั้นตอนมีดังนี้

1. ท่านจะได้รับการโทรแจ้งในการสั่งยาล่วงหน้าจากทางแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ท่านที่ไม่ได้รับการโทรแจ้ง หรือ confirm จะไม่สามารถรับยาได้)

2. ท่านต้องรับยาภายใน 7 วันหลังการโทรแจ้ง

3. เวลารับยาที่ตึกจุมภฎ คือ 8:00-16:00 น. เท่านั้น (ทั้งผู้ป่วยใช้บริการทีคลินิกในเวลาหรือนอกเวลาฯ)

4. ท่านสามารถผ่านการเงินได้ที่ตึกจุมภฏฯ  (มีการเงินที่ตึกจุมภฏฯ)

5. ท่านสามารถรับใบนัด และ ใบเจาะเลือดได้ที่เดียวกับที่รับยา (เพียงแต่ท่านแจ้ง เน้นย้ำ กับทางเจ้าหน้าที่ตึกจุมภฏฯ ว่าช่วยพิมพ์ใบนัดและใบเจาะเลือดให้ด้วย)

6. หากมีปัญหา ติดต่อ เคาเตอร์คลินิก ที่ท่านเคยตรวจ

 

แผนที่ตึกจุมภฎฯ (ลูกศรสีเหลือง) หรือตึกที่ติดกับร้าน Puff and Pie ของการบินไทย  (เข้าทางด้านหน้า ตึกสก.)

Read more...
 
Elective Echocardiography 3020630
Wednesday, 21 April 2021 13:16

รายวิชา Elective Echocardiography  3020630
......

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 1 of 7

KCMH Cardiac Center Staff Login

Scientific Meetings and Academic Calendar

 

 

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 11634563

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters